Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022 - 2023

Ředitelka školy
Mgr. Irena Benešová

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Kristýna Kvardová

Základní škola

Třídní učitelé

I. třída:           Mgr. Jana Kubátová
II. třída:          Mgr. Petra Prášková
III. třída:         Mgr. Jana Jánová
IV. třída:         Mgr. Lenka Rozmušová
V. třída:          Mgr. Lenka Líkařová
VI. třída:         Mgr. Iva Hemerová 
VII. třída :       Mgr. Iva Přibylová
VIII. třída:       Mgr. Dana Kovaříková Voborská
IX. třída:         Mgr. Tomáš Borys

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Klára Krohová

Pedagogický asistent

Bc. Martina Žďánská, Kateřina Farkašová

Školní družina - 2 oddělení

Vychovatelky - Marie Lempachová, Bc. Martina Žďánská, Kateřina Farkašová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Lenka Matyášová - ekonomka školy
Jana Bunešová - administrativní pracovnice
Milena Pucová - školnice
Jana Houdková - uklízečka

 

Mateřská škola - 2 třídy

Pedagogičtí zaměstnanci

Učitelky - Jana Hrušková, Lenka Marešová, Bc. Evelyn Vrzalová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Uklízečka - Jana Tisoňová

 

Školní jídelna

Vedoucí - Lenka Matyášová
Vedoucí kuchařka - Zuzana Hořejší
Kuchařky - Alena Stejskalová, Hana Moravcová, Jana Tisoňová

Spolek při ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Mgr. Tomáš Borys - předseda
Mgr. Irena Benešová - místopředsedkyně
Lenka Matyášová - hospodářka
Jana Bunešová - zapisovatelka

Detašované pracoviště MŠ ve Vlastiboři - MŠ Vávrovka – 1 třída

Pedagogičtí zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky - Mgr. Kamila Veselá
Učitelka - Jana Hladká

Nepedagogický zaměstnanec

Školnice, výdej stravy - Irena Honsová