Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021 - 2022

Ředitelka školy
Mgr. Irena Benešová

Základní škola

Třídní učitelé

I. tř. (1. roč.):            Mgr. Jana Jánová
II. tř. (2., 3. roč.):      Mgr. Lenka Rozmušová
III. tř. (4. roč.)           Mgr. Lenka Líkařová
IV. tř. (5. roč.)           Mgr. Pavlína Camrdová
VI. třída:                   Mgr. Dana Kovaříková Voborská
VII. třída :                 Mgr. Tomáš Borys
VIII. třída:                 Mgr. Iva Hemerová
IX. třída:                   Mgr. Kristýna Kvardová

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Iva Přibylová

Pedagogický asistent

Bc. Martina Žďánská, Zlata Penkertová

Školní družina - 2 oddělení

Vedoucí vychovatelka - Marie Lempachová
Vychovatelka - Bc. Martina Žďánská, Zlata Penkertová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Lenka Matyášová - ekonomka školy
Jana Bunešová - administrativní pracovnice
Milena Pucová - školnice
Jana Houdková - uklízečka

 

Mateřská škola - 2 třídy

Pedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí učitelka - Jana Hrušková
Učitelka - Lenka Marešová, Bc. Evelyn Vrzalová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Uklízečka - Jana Tisoňová

 

Školní jídelna

Vedoucí - Lenka Matyášová
Vedoucí kuchařka - Zuzana Hořejší
Kuchařky - Jana Kovářová, Hana Moravcová, Jana Tisoňová

Spolek při ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Mgr. Tomáš borys - předseda
Mgr. Irena Benešová - místopředsedkyně
Lenka Matyášová - hospodářka
Jana Bunešová - zapisovatelka

Detašované pracoviště MŠ ve Vlastiboři - MŠ Vávrovka – 1 třída

Pedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí učitelka - Mgr. Kamila Veselá
Učitelka - BC. Kamila Kadlecová

Nepedagogický zaměstnanec

Školnice, výdej stravy - Irena Honsová