Aktuality

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny


Zaměstnanci MŠ a ZŠ Sudoměřice u Bechyně přejí všem rodičům a žákům krásné prázdniny!


1. stupeň v divadle

   V pondělí 3. dubna zhlédly děti 1. stupně v DON v Táboře pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Představení připravilo divadlo Lampion z Kladna a jako vždy nezklamalo. Klasická pohádka byla upravena
moderně, a tak nechyběly písničky, loutky, promítání nebo úžasná stínohra. Samotné děti se staly součástí
děje a kdo se nestyděl, mohl cvičit i tancovat. Pohádka byla velice pestrá, nápaditá a veselá.

   V pondělí 15. května navštívil naši školu s pěknou pohádkou pan Pohoda. O zábavu, vtipné zápletky a rozuzlení,
písničky a dobrou náladu není v jeho představeních nikdy nouze, a tak se děti skvěle bavily od začátku do konce.
Některé děti si v příběhu také zahrály a za svou odvahu byly odměněny potleskem od svých kamarádů.

Fotogalerie ...


Beseda o myslivosti ve školní družině

   Dne 14. 4. 2023 se děti, které navštěvují družinu, sešly na místním obecním úřadě,
kde jsme pro ně připravili besedu o myslivosti.
   
Pod vedením paní Věry Burianové (místní hajná) se děti seznámily s lesními zvířátky,
prohlédly si vycpané exponáty např. bažanta, křepelky, žluny, straky, puštíka, poštolky, roháče,
lišky, malého divokého prasátka, kolouška... Získaly poznatky ze života lesní zvěře, dozvěděly se,
kde jednotlivé druhy žijí, jaké mají doupě, čím se živí a které jsou chráněné.  Děti velice zaujal
pronikavý zvuk lesní trumpetky a mohly si vyzkoušet troubení, do kterého se všechny s radostí zapojily.
Poté následovala hmatová zkouška, byl to tajemný látkový sáček, do kterého děti sáhly a hádaly
uchopený předmět. Většinou v něm bylo: kousek kůry, parůžek, prázdná patrona, šiška, kaštan, tužka
nebo ulita z hlemýždě. Viděli jsme i sbírku paroží: jelena dvanácteráka, daňka i srnce.
   
Na závěr si děti mohly poskládat dřevěné lesní puzzle a domů si pak odnesly malý dáreček -
dřevěnou magnetku, přívěšek nebo prázdnou patronku.

   Všem se beseda moc líbila, i rodičům, kteří si přicházeli pro své děti a nakonec poseděli s námi
v našem přírodovědném odpoledním kruhu.

Fotogalerie ...
 


Exkurze Praha 2. stupeň

   Na poslední školní exkurzi jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea na komentovanou prohlídku.
   Do Prahy jsme jeli soukromým autobusem k Hlavnímu nádraží, kde jsme vystoupili a šli směrem
na Václavské náměstí. Muzeum bylo od nádraží kousíček, a tak jsme tam byli rychle. Chvíli
před začátkem prohlídky si dost z účastněných dalo svačinu a prohlídka začala.
Procházeli jsme různými místnostmi, šli jsme i na vyhlídku do kopule v nejvyšším patře budovy.
   
Po prohlídce se vydali na oběd a na rozchod. A pak už jsme vyrazili zase zpět na autobus a jeli domů.

                                                                                                          Tobiáš Šimon, 8. tř. 

Fotogalerie ... 


McDonald´s Cup 4. a 5. třída

   Ve čtvrtek 11. května jeli fotbalisté a nadšenci ze 4. a 5. třídy na další ročník fotbalového turnaje
McDonald´s Cup. Hráli s několika školami, ve finále se pak utkali nejlepší s nejlepšími, naše škola s Veselím n. L.
   
Kluci a jedna dívka hráli s plným nasazením, kličkovali, obehrávali
Po velkém boji skončili druzí, což je historický úspěch naší školy!
První místo jim uniklo jen těsně.
   
Domů jsme všichni jeli s pohárem, medailemi a dobrou náladou. Děkujeme p. Šonkovi za trenérské vedení
na hřišti a p. Novákovi za zapůjčení dresů.
   
Složení týmu: výborný brankář Tomáš Pospěch, Míra Trobl, Táďa Novák, Viťa Jurča, Eliáš Kopeček, David Šonka,
Filip Houdek, Radim Novotný a Lída Pytelová.

Fotogalerie ...


Organizace tříd ZŠ A MŠ Sudoměřice u Bechyně pro šk. rok 2023/2024

V základní škole budou ve školním roce 2023/2024 tyto třídy a třídní učitelé/učitelky:

  1. třída    Mgr. Jana Kubátová
  2. třída    Mgr. Petra Prášková
  3. třída    Mgr. Jana Jánová
  4. třída    Mgr. Lenka Rozmušová
  5. třída    Mgr. Lenka Líkařová
  6. třída    Mgr. Iva Hemerová
  7. třída    Mgr. Iva Přibylová
  8. třída    Mgr. Dana Kovaříková Voborská
  9. třída    Mgr. Tomáš Borys

Provoz v MŠ v červenci

3. 7. 2023 – 7. 7. 2023  

Provoz probíhá pouze v MŠ Sudoměřice u Bechyně.

Děti z MŠ Vlastiboř se mohou na tento týden přihlásit do Sudoměřic.

 

10. 7. 2023 – 14. 7. 2023

Provoz probíhá pouze v MŠ Vlastiboř.

Děti z MŠ Sudoměřice u Bechyně se mohou na tento týden přihlásit do Vlastiboře.

 

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své děti do letního provozu MŠ, tak učiní do 16. 6. 2023  ve své MŠ.


Den otevřených dveří v MŠ Vávrovka Vlastiboř

Den otevřených dveří v MŠ Vávrovka Vlastiboř


Projekt KRÁSY JIHOČESKÉHO KRAJE

   2. čtvrtletí patřilo v zeměpisném semináři v 8. ročníku poznávání Jihočeského kraje.
Každý žák si vybral jedno město našeho kraje a vypracoval prezentaci o tomto městě
a jeho blízkém okolí. Tuto prezentaci představili svým spolužákům. Podívali jsme se
na nejzajímavější kulturní a přírodní památky, dále zajímavé akce, které se ve městě konají
a v neposlední řadě nám byly doporučeny ty nejlepší výlety do daného města popř. jeho
blízkého okolí. V rámci tohoto projektu žáci vytvořili krásnou velkoformátovou mapu
Jihočeského kraje, která zobrazuje ty největší zajímavosti, které můžeme v kraji nalézt.
Mapa je k vidění na schodišti školy v 1. patře.

                                                                                  Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Projekt MISE ZA VÝŽIVOU

   V prosinci jsme se s 8. ročníkem věnovali v rámci zeměpisu (zemědělství a potravinářský průmysl v ČR)
potravinám, jejich výrobě, zpracování, udržitelností, plýtvání potravinami a potravinovým ztrátám.

   Vysvětlili jsme si, jak se průmyslově vyrábí meruňkový džem ???? Co vše je k tomu potřeba,
jaké suroviny jsou potřeba a odkud se dováží. Žáci se pokusili dekódovat a porozumět sklenici
marmelády tím, že ji rozložili na jednotlivé zdrojové komponenty. Rozluštili jsme otázky jako např.
Odkud jsou meruňky? Odkud pochází cukr? Co můžeme říci o obalu (skleněná nádoba s kovovým víčkem)?
Kde se bere sklo? Odkud se bere kov? A co etiketa? Jak byla etiketa vyrobena? Jak se konečný produkt
přepravuje do supermarketu, do restaurací atd.? Z čeho jsou vyrobeny přepravní krabice?
Z jakých zdrojů pochází ruda, rostliny a písek? Žáci si vytvořili krásné potravinové mapy a zjistili,
že obyčejný meruňkový džem není zase tak obyčejný a že pro jeho výrobu je potřeba spoustu surovinových zdrojů.

   V další části projektu jsme se zabývali plýtváním a udržitelností potravin. Celosvětově potravinové ztráty
způsobují značné hospodářské, environmentální a sociální škody. Žáci vyhledali, že se každý rok vyhodí
cca 1,3 miliardy tun potravin. Pro toto téma se třída rozdělila do dvou skupin a společně vytvořili moc
pěkné plakáty, kde vše krásně popsali a stručně shrnuli. Zejména kde se nejvíce plýtvá a jak se plýtvá.

                                                                                                           Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Projekt státy Asie v krabici od bot

   V 7. ročníku jsme si během ledna a února vyzkoušeli netradiční skupinový projekt.
Žáci se rozdělili do skupinek po dvou a vylosovali si jednu ze zemí jižní, jihovýchodní nebo východní Asie.
Několik hodin pracovali na vytváření netradiční prezentace, kterou vměstnali do krabice od bot.
Mohli využít nejen prostor uvnitř krabice, ale také její vnitřní či vnější stěny a samozřejmě víko.

   Žákům bylo zadáno, že krabici je možné použít v jakékoliv pozici. I s víkem mohli pracovat jakkoliv se jim hodilo.
Výsledná krabice měla obsahovat: textovou, obrazovou a „věcnou“ část. Mohli použít téměř cokoliv, například papír
(text, obrázky, mapy), přírodní materiály, hračky… Někteří žáci přišli postupně s dalšími nápady
(např. pravá kurkuma, minerály s nalezišti v daných státech, čaj, čínská jídla, hůlky, tradiční stolování…)
a vznikly tak  opravdu moc hezké projekty. Ke konci února své projekty představili ostatním spolužákům.

                                                                                                                 Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Projekt ZDROJE ENERGIE

   „Ceny energií rostou, pocítí to všechny naše peněženky. Dodavatel energie Bohemia Energy ukončila svou činnost,
což způsobilo obrovské problémy statisícům zákazníkům. Zastropovali jsme ceny energií!“.

   Tak toto v poslední době slýcháme často ze všech médií. Na zdroje energie jsme se rozhodli zaměřit s 9. ročníkem.
V měsíci listopadu jsme v rámci chemie probírali, jak můžeme získat elektrickou energii chemickou cestou.
Dále jsme se zaměřili především na neobnovitelné zdroje energie. Během měsíců prosince a ledna jsme se tomuto
tématu dále věnovali v semináři ze zeměpisu. Žáci byli rozděleni do skupin a vytvářeli postery na téma:
neobnovitelné (uhlí, ropa, jaderná energie) a obnovitelné zdroje (větrné, solární energie) energie a energie
pro budoucnost. Zabývali se tím, co nám tyto zdroje přinášejí, jaké jsou jejich výhody a nevýhody.
Když už se jednalo zeměpisný projekt, tak samozřejmě světová naleziště, největší elektrárny světa a výhled těchto
zdrojů do budoucnosti.
   Cílem projektového vyučování bylo seznámit žáky srozumitelnou formou s využitím obnovitelných
a neobnovitelných zdrojů energie, s jejich výhodami a nevýhodami.
Postery jsou vystaveny na chodbě školy.

                                                                                                               Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Soutěž Mladý chemik 2022-2023

   V pondělí 12.12.2022 se 3 žáci devátého ročníku Viktorie Dušková, Nikola Tylková a Daniel Majerik
zúčastnili krajského kola soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika školního roku 2022-2023“.
Toto kolo proběhlo v Českých Budějovicích. V letošním školním roce byla v této soutěži rekordní účast.
Do krajského kola postoupilo 140 soutěžících z celkových 950 zúčastněných a do regionálního kola
mohlo postoupit pouze 25 soutěžících. Mezi ně se už naši žáci bohužel nedostali.
   Všem třem soutěžícím
gratuluji k úspěchu a jsem moc ráda, že si našli cestu k chemii prostřednictvím této soutěže.

                                                                                                                             Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Přání

Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem rodičům a žákům příjemné vánoční svátky

a mnoho štěstí, radosti a úspěchů v novém roce 2023!


Cvičení v přírodě

   V úterý 4. 10. 2022 proběhlo cvičení v přírodě 1. stupně naší školy. Děti si užily jízdu vlakem
do Libějic, kde jsme navštívili v doprovodu paní Burianové oboru s daňky. Kluci i holky měli možnost
připravit pro zvířátka pestré krmivo, dozvěděli se mnoho nového o životě daňků a své vědomosti
pak zužitkovali v soutěži s odměnami.
   Paní Burianové moc děkujeme za příležitost seznámit se s něčím novým z naší přírody.

Fotogalerie ...


Děti do bruslí

   I letos jezdíme bruslit na zimní stadion do Soběslavi.
   Účastní se děti z MŠ a žáci 1. – 4. třídy ZŠ. Na bruslení se pokaždé těší,
většina z nich se na ledě rychle zlepšuje.
   Bruslení je velká zábava a děti netrpělivě čekají na pondělí, kdy si mohou obout brusle
a vyjet na led. Na poslední hodině dostanou všichni bruslaři diplom a velkou pochvalu.

Fotogalerie ...


Dopravní výchova

   V úterý 18. 10. 2022 čekala na žáky 4. třídy první část výuky dopravní výchovy,
která proběhla na dopravním hřišti v Táboře. 
Děti si zopakovaly dopravní předpisy a značky,
řešily rozmanité situace na silnici, sledovaly zajímavý film.
   Zábavnou tečkou byla závěrečná jízda na kole.

Fotogalerie ...


Exkurze ČOV a klášter

   Na posledním školním výletě jsme navštívili čističku odpadních vod v Bechyni.           
   Do Bechyně jsme jeli autobusem, z autobusového nádraží jsme pak vyrazili do čističky,
kde nás rozdělili do dvou skupin. Ta naše se šla nejdříve podívat na proces čištění odpadních vod,
jak to dělají. Když jsme skončili s prohlídkou procesu, tak se naše skupina prohodila s ostatními
a s čelovkami a helmami jsme se šli podívat do tunelu pro odpadní vodu, který vede pod celou Bechyní.
V něm nám řekli, jak probíhalo jeho kopání.
   Potom jsme vyrazili na náměstí. Učitelé nám domluvili prohlídku kláštera s výkladem jeho historie.
Po konci přednášky jsme vyrazili na vlak a jeli do školy na oběd.

                                                                                                          Tobiáš Šimon, 8. tř.

   Ve středu 5. 10. 2022 jsme celý druhý stupeň společně navštívili čističku odpadních vod
a bechyňský klášter.
   V čističce jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla do šachty a druhá k nádržím.
U nádrží nám pán vysvětloval, k čemu která slouží, a že vyčištěná voda vytéká do Lužnice.
Kal, který tam zůstává, se ještě dočišťuje a suší. V šachtě jsme prošli pod náměstím až pod Plechamr
a zase zpět. Cesta byla dlouhá 680m na jednu stranu (ne dohromady tam a zpět).
   Pak jsme se všichni společně přesunuli do kláštera. Pan průvodce nám povídal o jeho historii.

                                                                                                          Kateřina Novotná, 8. tř.


Projekt "Učme chemii atraktivně"

   Občas se objeví celostátní projekty nejen pro žáky, ale i pro učitele.
Jednoho takového se zúčastnila i naše paní učitelka Mgr. Dana Kovaříková.
   Přijala výzvu „Učme chemii atraktivně“, kterou vyhlásil Svaz chemického průmyslu.
Zaslala svůj
návrh projektu „Voda“ k zatraktivnění výuky chemie na základní škole, který zhodnotila
odborná komise složená z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů,
zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Při svém hodnocení se komise zaměřovala
na atraktivitu a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách.
   
A návrh projektu naší paní učitelky se dostal mezi nejlépe vyhodnocené!!
   
Ocenění bylo oficiálně vyhlášeno na slavnostní akci Večer s českou chemií, který se konal v Praze 10. 11. 2022.
Dále se paní učitelka Dana Kovaříková v lednu zúčastní celostátní konference pro učitele chemie,
kde svůj návrh projektu i sama odprezentuje.
   Gratulujeme paní učitelce ke skvělému úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy!!
Dokázala, že kvalita vyučujících není závislá na velikosti školy.

 

                                                                                                                                  Mgr. Kristýna Kvardová


Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu


Projekt "Chemie a já"

   Žáci osmého ročníku se od letošního školního roku učí poprvé nový předmět a tím je chemie.
Co si představují o této vědě a s čím si spojují tento výraz zpracovali v rámci menšího projektu
s názvem „Chemie a já“. Výsledky jejich práce jsme mohli vidět vystavené během měsíce října na chodbě školy.

                                                                                                      Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...


Projekt "Průša pro školy"

   V průběhu září a října se naše škola zapojila do projektu firmy Prusa Research a.s.-
název programu Průša pro školy -    https://proskoly.prusa3d.cz/.
   Žáci 9. tř.se během několika hodin naučili pracovat s programem  Tinkercad  a podle zadaných rozměrů
každý vytvořil malý váleček se schematickou značkou nějaké součástky a jejím názvem.
   Po zapůjčení 3D tiskárny byly modely vytištěny a projekt vyučujícím dotvořen do finální podoby tak,
aby ho bylo možno předat firmě ke schválení. Vše se podařilo, projekt byl schválen a naší škole zůstane
po podepsání smlouvy původně zapůjčená tiskárna natrvalo k využití.
   Žáci tedy i do budoucna dostanou možnost nakouknout do tajů 3D modelů, možnost sami nějaký model 
vytvořit,  připravit k tisku a pod vedením učitele zadat do tisku. 
   Zde je odkaz, kde si můžete náš projekt prohlédnout. Děti byly opravdu moc šikovné,
všichni zaslouží obrovskou pochvalu!
https://www.printables.com/cs/education     (kategorie- Fyzika)

                                                                                                                                 Mgr. Iva Hemerová


Informace k dotacím JČK pro rodiny s dětmi

Informace k dotacím JČK pro rodiny s dětmi


Sběr pomerančové kůry

   K poslednímu květnovému dnu byl ukončen sběr pomerančové a citrónové kůry na naší škole.
Všichni zúčastnění se teď mohou těšit na vyhodnocení soutěže o nejlepšího sběrače a sladké odměny.
Všem dětem, které se zapojily, patří poděkování.

                                                                                                                   Mgr. Lenka Rozmušová

Fotogalerie ...


Dějepisná olympiáda

   Dne 24. 3. 2022 se konal na ZŠ Helsinská v Táboře 51. ročník okresního kola dějepisné olympiády.
Jejím tematickým zaměřením  byla ,,Šlechta v proměnách času“. Olympiády se za naši školu zúčastnila
žákyně devátého ročníku Nela Spáčilová. V silné konkurenci třiceti osmi žáků z celého táborského okresu
obsadila velice pěkné páté místo.
   Za vzornou reprezentaci školy jí gratuluji a přeji vše nejlepší  v jejím  dalším studiu.

                                                                                       Mgr. Irena Benešová, ředitelka školy


Divadlo

   V pondělí 9. května zhlédly děti z 1. – 3. třídy v divadle Oskara Nedbala v Táboře představení inspirované
večerníčkovým seriálem Jája a Pája. Představení bylo velmi povedené, veselé a úžasné byly také barevné kostýmy
všech postav. Průvodci příběhu jednoho roku, kde se vystřídala všechna roční období, byli zpívající hasiči Fanda
a Láďa a kromě správných kluků Jáji a Páji nechyběli ani děda Lebeda, soused Krkovička a sousedka Mráčková,
Míla, paličatá koza a jiná zvířátka. Pohádku zahrálo divadlo Radost z Brna.

                                                                                                       Mgr. Lenka Rozmušová


Dopravní hřiště v Táboře

   Ve čtvrtek 19. 5. jela 4. třída do Tábora na dopravní hřiště.
Zde se měli všichni pokusit získat průkaz cyklisty = „řidičák na kolo“.
Děti si během dopoledne zopakovaly dopravní značky, učily se řešit křižovatky
a nejrůznější dopravní situace. Venku je pak na zmenšenině silnic s křižovatkami
čekala jízda na kolech. Na tu se těšily, zároveň měly i trochu obavy, bedlivým okem
je totiž sledovala paní instruktorka. Největší problémy dělalo správné ukazování rukou
při odbočování  a zastavení na STOPce. Po návratu do učebny absolvovali všichni test,
který byl celkem náročný. Nejčastěji se chybovalo v otázkách s křižovatkami.
Ti, kdo neprošli, byli smutní, ale než jsme se vydali zpět domů, spravili si všichni náladu pořádnou zmrzlinou.


Kroužek anglického jazyka

   V rámci projektu MAP2 ORP Tábor byly na naší škole zorganizovány kroužky v anglickém jazyku,
které probíhaly od října do konce května.
   Kroužků se zúčastnilo 1 krát týdně 10 předškoláků, 21 dětí z 1. a 2. třídy a 17 dětí z druhého stupně.
   Nejmladší děti se postupně seznamovaly se zvukovou stránkou jazyka a osvojovaly si zábavnou formou
(říkanky, písničky, pohybové aktivity) první slovíčka a fráze.
   Starší děti se seznamovaly rovněž formou her, písniček a pomocí interaktivní tabule  i se slovní zásobou
z různých oblastí (např. Colours, Toys, Family, Animals).Nejstarší děti rozvíjely své jazykové dovednosti
formou „role plays“ - prezentací a diskuzí na různá témata (např. Crimes, Future, Travelling, Healthy lifestyle, Cooking, Cities).
   V průběhu celého školního roku udělaly všechny děti velký pokrok ve svých dovednostech v anglickém jazyce
(porozumění mluvenému slovu, rozvoj vlastních vyjadřovacích schopností).

                                                                                                            Mgr. Tomáš Borys


Soutěž Mladý chemik

   Dne 27. ledna 2022 se konalo krajské kolo soutěže Mladý chemik,
kde si žáci ověřili své teoretické znalosti z oblasti chemie. Do tohoto kola postoupili nejlepší žáci
z kola okresního. Mezi nimi byla i naše žákyně 9. ročníku Nela Spáčilová. Nela si vedla skvěle
a umístila se v kraji na krásném na 3. místě, což jí zajistilo jistý postup do regionálního finále.
To proběhlo dne 30. března 2022 formou praktických laboratorních cvičení v laboratořích SŠO České Budějovice.
Nela obsadila skvělé 5. místo. Do celostátního finále postupují první 3 žáci.
   Nele tímto děkujeme za účast a za výbornou reprezentaci školy v této soutěži.

                                                                                                                Mgr. Dana Kovaříková


Zeměpisná olympiáda

   Ve středu 23. února 2022 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Tohoto kola se zúčastnily i dvě žákyně naší školy, Barbora Kolářová a Kateřina Novotná.
Dívky soutěžily v kategorii B, což odpovídá 7. ročníku ZŠ. Soutěž prověřila jejich geografické dovednosti
a znalosti při práci s atlasem a bez atlasu, vypracovaly dva testy a dále odpovídaly na otázky týkající se
globální problematiky a celkového přehledu politického dění ve světě. Práce byla na celé dopoledne.
Dívky si vedly velmi dobře. Bára se umístila na 10. místě a Káťa na 5. místě, což jí zajistilo postup do krajského kola
(nejvyšší možná soutěž v této kategorii). Krajské kolo proběhlo ve středu 30. 3. 2022. Káťa se v krajském kole umístila za první dvacítkou.
   Oběma děvčatům patří poděkování za skvěle odvedenou práci a za reprezentaci školy v této soutěži.

                                                                                                                        Mgr. Dana Kovaříková


Dopravní hřiště ve škole

   V pátek 6. května jsme měli před školou dopravní hřiště. Venku s námi byli i dva policisté v uniformě.
Ukazovali nám policejní auto, zapnuli na ukázku policejní maják a procvičovali s námi dopravní značky.
Nakonec jsme si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách mezi značkami a za odměnu jsme dostali reflexní náramek.
Dopravní hřiště se mi líbilo.

                                                                                                                          Natálie Čabanová

 

   Dne 6. 5. se ve škole konalo dopravní hřiště. Přijeli i policisté, ale přijeli později, protože museli vyřešit případ.
Mohli jsme si sednout do policejního auta, ukázali nám neprůstřelné vesty, helmu, čepice, obušek.
Pak jsme jezdili na koloběžkách po vytýčeném hřišti. Moc se nám to líbilo a bylo to pro nás i poučné.

                                                                                                                         Kristýna Žofková

Fotogalerie ...


Fotbalový turnaj

   Na čtvrtek 5. května se malí fotbalisti naší školy moc těšili. Konal se totiž již 23. ročník fotbalového turnaje
McDonald´s cup. Počasí sice sportování příliš nepřálo, ale kluky a holky z 1. – 3. třídy nezastavilo.
Díky bojovnosti sobě vlastní postoupili ze základní skupiny mezi šest nejlepších celků a účastnili se zápasů nejlepších.
Výhra, prohra a dvě remízy znamenaly nakonec krásné 5. místo. Všichni hráči si zasloužili velkou pochvalu.

                                                                                  Mgr. lenka Rozmušová

Fotogalerie ...

 

   Dne 9. května se zúčastnila 4. a 5. třída McDonald’s Cupu na fotbalovém hřišti Viktorka.
Vyjížděli jsme ze Sudoměřic v 7 hodin. Když jsme přijeli do Tábora, oblékli jsme se do dresů a čekali na 1. zápas.
Po každém zápasu jsme měli odpočinkovou pauzu. Bohužel jsme nezískali medaili, ale byli jsme pátí z 23 týmů.
Všichni jsme si to užili a dostali jsme pochvalu za dobré reprezentování školy.                              

                                                                             Adam Falát, Vojtěch Hapatyka, Štěpán Heřmánek

 


LVVZ očima žáků

   Týden od 9. do 15. ledna jsme strávili na LVVZ.
Když jsme vjížděli k lesu, tak šlo poznat, že už jsme blízko hor. Všude byla krásná zasněžená krajina
a my jsme se přibližovali k vesnici jménem Nové Hutě.
   Odpoledne jsme šli zkusit lyže na louku, která byla naproti lyžařskému areálu. Pak nás přiřadili do jednotlivých
družstev. Tým 3 – ti, co neuměli lyžovat. Tým 2 – ti, co uměli lyžovat trochu. Tým 1 – ti, co uměli lyžovat skvěle.
   Ráno jsme vyrazili skibusem do Ski areálu Zadov. Tam jsme se rozdělili. Tým 3 zamířil na pomu,
tým 2+3 na sedačkovou lanovku. Když jsme se odpoledne vrátili, šli jsme ještě na procházku do krásně
zasněžené krajiny. Další tři dny jsme lyžovali na Zadově.
   Poslední den lyžování otevřeli Ski areál Nové Hutě, kde jsme jezdili slalom a volnou jízdu podle sebe.
Večer se rozdávaly diplomy za uklizený pokoj, slalom a měli jsme maškarní. 

                                                                                           Pavla Burianová, 7. tř.

   Na Nových Hutích jsme bydleli v hotelu Klostermann. Měl přízemí a tři patra, kde se bydlelo.
   Hned naproti Klostermannu byla autobusová zastávka. Na Zadov jsme museli jezdit skibusem,
který byl vždycky úplně nacpaný, takže jsme museli stát většinou tam i zpátky.
   Za hotelem byla dřevěná bouda se skříňkami s číslem pokojů, kam se dávaly lyže a hůlky.
Také tam měli mazlivého psa.
   Po vstupu do hotelu jsme vždy po lyžování zuli lyžáky a dali je na police na boty a vyměnili za pantofle.
V místnosti se nedalo skoro hnout, pokud tam byli všichni. Když se šlo dál, mohli jste odbočit doprava do velké jídelny.
Tam byly v rohu nádoby s čajem a šťávou. Také tam byla restaurace s pingpongovým stolem, kde jsem každý den hrál.
Na konci chodby se nacházela kuchyně. Po schodech nahoru se vyšlo k pokojům.
   Večer jsme vždycky hráli schovku za tmy.

                                                                                         Tobiáš Šimon, 7. tř.

Fotogalerie ...


Plavání 2022

   Od úterý 1. března jezdí žáci prvního až čtvrtého ročníku společně s kamarády z mateřské školy na plavecký výcvik
o táborského bazénu. Plavání probíhá vždy ve velkém i malém bazénu. Děti se při první lekci podle svých plaveckých
ovedností rozdělily do družstev a paní učitelky teď s nimi až do května budou pilovat jednotlivé plavecké styly.
V hodinách nechybí plavecká rozcvička, skoky do vody nebo plavání s mechovým hadem či velkou nebo malou
barevnou deskou. Oblíbenou závěrečnou odměnou jsou vodní hrátky v malém bazénku s klouzačkami a prolézačkami.
   A první plavecké pokroky na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Fotogalerie ...


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


Sbírka Život dětem

Život dětem


Změna způsobu úhrady stravného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-zpusobu-uhrady-stravneho.docx 18.2 Kb

EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.