Aktuality

Testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

   Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021
na celém území České republiky ve všech školách testování na onemocnění covid-19.

Testování proběhne na stejném principu jako testování, které proběhlo v září. Testovat se bude antigenními testy.

   Pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se vyučování účastnit,
pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Testování žáků PCR metodou po provedeném antigenním testování


Upozornění pro rodiče

   Na základě zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID
a na doporučení hygienické stanice by měli žáci, u kterých se projeví zdravotní problémy,
absolvovat kontrolní testy na COVID. Doporučení jim vydá dětský lékař nebo se mohou
sami přihlásit na příslušná odběrová místa.
   
Dále prosíme rodiče, aby neposílali do školy děti s respiračním onemocněním (rýma, kašel),
může to být příznak onemocnění COVID.


Elektronické žákovské knížky

   Od 1. 9. 2021 přechází 2. stupeň na elektronické žákovské knížky.

   Veškerá komunikace, která dříve probíhala přes papírové ŽK, bude od tohoto data probíhat
prostřednictvím Škola online.

   Na 1. stupni zůstávají klasické papírové ŽK.


Provoz školy v roce 2021/2022 vzhledem ke COVID -19

   Testování všech žáků ZŠ antigenními testy proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9.

    Instruktážní video

   1) Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů
po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180
dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek
testu provedeného v odběrovém místě. Očkování nebo prodělaný covid-19 je potřeba písemně doložit
(certifikát, zpráva od lékaře).

   2) Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj. použití ochrany dýchacích
cest ve všech prostorách po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Dále v tomto případě žák nesmí
cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici.

   3) V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní dítěti
či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

   4) Všichni zaměstnanci i žáci včetně rodičů musí při pobytu ve společných prostorách používat ochranu
dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška).


Cvičení v přírodě 1. a 5. třída

   Ve čtvrtek 24. června proběhlo v 1. a 5. třídě cvičení v přírodě.
Děti se těšily. Bylo sice po dešti, ale cesta probíhala příjemně.
Přes les Obora jsme doputovali do Bechyňské Smolče, kde jsme si na ohni,
o který se děti příkladně staraly, opekli buřty, klobásy i jablíčka.
Na zpáteční cestě jsme poznávali stromy a rostliny, povídali si o přírodě
i ochutnávali první letošní borůvky.


Chování člověka za mimořádných situací

   Zaškrtit nebo nezaškrtit končetinu po uštknutí hadem? Jak správně vytáhnout tonoucího z vody.
Co dělat, když Vás píchne vosa do jazyku? Slyšíte všeobecnou výstrahu? Máme utíkat, máme se schovat?
Tápete? Zeptejte se školních dětí. Snad si něco zapamatovaly z dnešní soutěže Chování člověka
za mimořádných situací, která se stala již tradiční součástí konce školního roku.
Letos soutěžilo 11 čtyřčlenných družstev složených z dětí 1. až 5. třídy a stejný počet družstev
složených z žáků 6. až 9. třídy. Někteří si užívali v roli zraněného figuranta, jiní si lámali hlavu tím,
co mají zabalit do evakuačního zavazadla. Ale všichni si snad připomněli, co by měli dělat
v různých krizových situacích, protože štěstí přeje připraveným.


Pochodové cvičení 2., 3. a 4. třída

   V pátek 25. 6. měla 2., 3. a 4. třída naplánované pochodové cvičení.
Vzhledem k možným bouřkám jsme zamířili do sokolovny a „pochoďák“ si odbyli tam
– chozením po jednotlivých stanovištích. Paní Věrka Burianová nám totiž připravila
povídání o lesní zvěři i s názornými ukázkami rohů, parohů a vycpaných zvířátek.
Děti toho hodně věděly, problémem bylo poznat stopy zvěře, a dokonce i listy našich stromů.
Nechyběly tématické hry na netopýra a na lišku. A protože počasí vydrželo, než jsme se odebrali ke škole,
ještě jsme si na hřišti zahráli pár her.


Mimořádný zápis do MŠ

Informace o organizaci a průběhu mimořádného zápisu do Mateřské školy

Vávrovka ve Vlastiboři

Mimořádný zápis do MŠ  se uskuteční 7. 7. až 12. 7. 2021 (včetně)

Ředitelka školy rozhodla v této souvislosti o možnostech podání přihlášky

  1. Do datové schránky školy ID: 2yufxps.
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) –

msvlastiborvavrovka@seznam.cz

  1. Poštou – nejlépe doporučeně- na adresu Obecní úřad Vlastiboř 45

 PSČ. 392 01 Soběslav.

  1. Osobní podání, a to od 7. 7. 2020 do 12. 7. 2021 vždy dopoledne  od 9,00 hod do 11,00 hod.
    a odpoledne od 15,00 hod. do 1 7,00 hod. v prostorách Obecního úřadu ve Vlastiboři;
    zápis zde bude organizovat vedoucí učitelka  MŠ Mgr. Kamila Veselá.

 

 K zápisu do MŠ (po vyplnění přihlášky) je třeba doložit

  1. Rodný list dítěte
  2. Očkovací průkaz dítěte

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 –  pěti let.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat podle platných kritérií a bude oznámeno rodičům telefonicky;
pak  bude zveřejněno pod přiděleným číslem na webových stránkách Obecního úřadu ve Vlastiboři.

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Mgr. Irena Benešová

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-pro-prijeti.pdf 189.1 Kb
zadost-o-prijeti.docx 27.9 Kb
zadost-o-prijeti.pdf 325.4 Kb

Škola v době koronavirové

   Od 11. března 2020 byla z nařízení vlády uzavřena, stejně jako všechny školy v republice,
naše škola a výuka přešla do distanční formy. Učitelé, žáci i jejich rodiče se dostali do situace,
kterou nikdo z nich nikdy nezažil. Učitelé se snažili učit dálkově pomocí emailů, mobilů, sociálních sítí, Skype,…
Žáci se najednou museli poprat s tím, že nemají výklad látky jako v hodině a že je nutná jejich samostatná práce.
Nutno říci, že všichni rychle novou situaci zvládli. Velmi pomáhali rodiče, kteří doma přebírali roli pedagogů,
když si děti se zadávanou prací nevěděly rady.
   Školy se částečně otevřely 11. května, kdy se vrátili do lavic žáci 9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací
zkoušky. V naší škole se 4x týdně pilovala čeština a matematika a tvrdá příprava se vyplatila. Všichni naši žáci
obstáli při zkouškách skvěle a dostali se na své vysněné školy.
   S další vlnou uvolnění se mohl 25. května vrátit do školy 1. stupeň a mateřinka, čehož u nás využila
víc jak polovina žáků. A od 8. června se účastnil konzultačních hodin i 2. stupeň, rovněž v nadpoloviční většině.
Současně probíhala distanční výuka pro žáky, kteří zůstali doma.
   Všichni žáci, učitelé i rodiče zaslouží pochvalu za zvládnutí nelehkého období. A nezbývá než se těšit,
že následující školní rok zahájíme v plném počtu a bez krizových opatření.

   Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem žákům a jejich rodičům krásné a klidné prázdniny!


Zvýšení cen obědů od 1.6.2020

   Věnujte, prosím, pozornost informacím  ZDE.


Recitační a pěvecká soutěž

   V úterý 18. 2. se sešli ve škole mladí recitátoři a zpěváci, aby předvedli své umění.
   Jednotlivých soutěží se zúčastnilo vždy 12 žáků.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Recitace

1. kategorie (2. – 3. tř.) -      1. místo Barbora Waicová
                                             2. místo Eva Hrušková
                                             3. místo Nela Majeriková

2. kategorie (4. – 5. tř.) -      1. místo Kateřina Moravcová
 
                                            2. místo Magdalena Staňková
                                             3. místo Tobiáš Šimon

 

3. kategorie (6. – 7. tř.) -      1. místo Albert Líkař

 

Zpěv

1. kategorie (1. stupeň)  -    1. místo Magdalena Vrzalová
                                            2. místo Nikola Tylková
                                            3. místo Viktorie Benediktová


Mladý chemik

   V letošním roce se žáci 9. ročníku poprvé zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.
  Tři nejlepší řešitelé postoupili rovnou do kola krajského. Mimořádného úspěchu dosáhl žák Matyáš Kopeček.
Dostal se do regionálního kola, které se uskutečnilo v nově zbudovaných laboratořích v SŠO České Budějovice.
Matyáš si při řešení zadaných úkolů počínal skvěle, umístil se těsně za první desítkou nejlepších.
   Věříme, že na jeho úspěch navážeme i v dalších letech.
Tímto Matyášovi ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu na SŠ.


Projektový den 1. stupeň

   V pátek 20. 12. proběhl na celém 1. stupni projektový den na téma „50. narozeniny časopisu Čtyřlístek“.
   Děti se během dopoledne seznámily s historií vydávání tohoto časopisu a s jejich hlavními hrdiny:
Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Následně zhlédly film „Čtyřlístek ve službách jejího Veličenstva“
a dále pracovaly ve třídách – některé ročníky četly komiks, jiní vybarvovaly obrázky, ale stále na téma Čtyřlístek.
   Děti si dopoledne užily spoustu legrace.


Projektový den 2. stupeň

   Poslední pátek před Vánoci již tradičně patřil projektovému dni.
I tentokrát jsme ho zahájili zpěvem koled u vánočního stromku a pak se každý stupeň
věnoval svému tématu. 2. stupeň si tentokrát zvolil „místní“ téma – Karel Hugo Hilar a František Křižík.           
   Pan kronikář Stach si připravil povídání o významném režiséru Karlu Hilarovi, který se narodil u nás
v Sudoměřicích. Pak následovala prezentace žáků 9. ročníku o díle vynálezce a vědce Františka Křižíka.
Na ni navázal svým povídáním pan Hemer, správce stádleckého zámečku, kde František Křižík strávil
poslední období svého života. Nechyběl ani krátký filmový dokument.
   Nakonec se žáci věnovali tvorbě divadelních plakátů nebo sestavení divadelního scénáře.

Fotogalerie 1 ...                                       
Fotogalerie 2 ...

 


Bruslení

   V průběhu listopadu a prosince se žáci 1., 2., a 3. třídy a předškoláci z MŠ účastnili kurzu bruslení
na zimním stadionu v Soběslavi. Během 5 lekcí, vedených zkušenými trenéry,
všichni zvládli základy bruslení.
   Na ledě si užili legraci a s nadšením překonávali všechny překážky, které jim lektoři při výuce bruslení připravili.

Fotogalerie ...


Exkurze Praha

   Dne 24. 10. 2019 ve čtvrtek proběhla exkurze do Prahy do Národního muzea. Děti měly
za program výstavy „Keltové“ a „Doba genová“.  U obou výstav byla vždy nějaká otázka
a žáci na ni museli odpovědět nebo ji vyluštit. Také si mohli poskládat různé modely genů.          
   Všem se to moc líbilo a exkurzi si moc užili.

                                                                         Tomáš Hapatyka, Viktorie Dušková, 6. roč. 

Fotogalerie ...


Kouzelník

   Dne 6. 11. navštívil naši školu kejklíř, kouzelník a klaun v jedné osobě - PET – Petr Theimer.
Vystoupení se zúčastnily děti z 1. stupně a z mateřské školy. Bylo to představení plné dětského
smíchu a nadšení. Děti s kouzelníkem kouzlily, po celou dobu se aktivně zapojovaly.
V závěru vystoupení všichni společně vykouzlili sladkou odměnu. Jsme rádi, že nás PET navštívil.
Tolik legrace jsme při jiném představení ještě nezažili.

 


Vystoupení mažoretek

   Dne 5. 10. 2019 se mažoretky a hudební kroužek našich žáků zúčastnily vystoupení na kulturní akci
„Sraz seniorů“ v Březnici. Úvodem zazněly melodie na flétny a kytaru, poté následovala gymnastická
sestava a nakonec předvedly svou sestavu mažoretky.
   Senioři s úžasem sledovali výkony našich žáků a ti sklidili obrovský potlesk.
   Tímto děkujeme starostce obce p. Hruškové za pozvání a občerstvení pro děti, zároveň rodičům,
kteří v plném počtu děti dopravili a vyčkali do konce vystoupení. Budeme se těšit na další setkání.


Cvičení v přírodě

   Celý 1. stupeň absolvoval 11. a 12. 9. cvičení v přírodě, jehož náplň pro nás zajistila
paní Věra Burianová na zdejší hájovně.
   Paní Burianová pro nás připravila program, při kterém jsme se seznámili s vycpanými zvířaty
naší přírody a základními rozdíly mezi nimi. Zvuky vábniček nám přiblížily zpěv ptáků.
Děti si vyzkoušely i různé pohybové hry. V druhé části programu jsme se vydali na procházku do lesa,
kde jsme skrze zrcátka pozorovali koruny stromů a nebe. Byl to úžasný pohled. Děti byly nadšené.
Jako památku na tento den si děti vytvořily obrázky z přírodnin.
   Děkujeme paní Burianové za poutavý program a doufáme v další spolupráci.


Divadlo

   Dne 17. 9. se šla 3. třída podívat do MŠ na divadelní představení „Devět jednou ranou“.
Byla to poučná pohádka o tom, že člověk nemusí být krásný ani silný, ale měl by být chytrý.
Několik dětí pomáhalo vypravěči s loutkami, protože např. obři byli opravdu obrovští.
Pohádka byla zábavná, všichni jsme se nasmáli.

Fotogalerie ...


Drakiáda

   Dne 26. 9. 2019 se na hřišti konala školní Drakiáda. Letos jsme měli štěstí, že foukal vítr,
takže draci létali krásně vysoko. Po hodině běhání se začalo hodnotit. Hodnotili jsme 9 kategorií
a každý deváťák si vyhodnotil tu svou. Poté žáci prvního stupně odešli do školy, a my, druhostupňoví,
jsme si zahráli fotbal.

                                                                     Martina Herzová, 9. roč.

Fotogalerie ...


Exkurze do Bechyně

   Dne 25. 9. 2019 se celý druhý stupeň vypravil do nedalekého města Bechyně na dopolední výlet.
   Navštívili jsme starý skokanský můstek, kde si většina žáků při adrenalinovém sestupu
s panem učitelem Borysem zašpinila boty a kalhoty, v některých případech i bundu. Naštěstí všichni
sestup v pořádku dokončili a nakonec se i zasmáli.
   Poté jsme pokračovali po cestě kolem zámecké zahrady s kozami a došli do místního městského muzea,
kde jsme strávili cca hodinu jeho prohlídkou.
   Za odměnu jsme si pak sedli do cukrárny, či čínské restaurace na náměstí. A v poledne se dopravili vlakem
zpět do Sudoměřic u Bechyně.

                                                                    Hanka Benešová, Vanesa Kratochvílová, Vendula Bluďovská, 8. roč.

 


Školní akademie 2019

   130. výročí otevření školní budovy se promítlo i do naší Akademie.
   Akademii zahájily mažoretky a zpěv žáků školy, při kterém nechyběla ani píseň složená speciálně pro naše výročí.
Po tomto úvodu už následovalo tančení a scénky jednotlivých ročníků a mateřské školky. Součástí večera
bylo i poděkování „deváťáků“ svým učitelům.
V samotném závěru proběhlo rozloučení se žáky 9. ročníku, kteří se po prázdninách vydají na střední školy nebo odborná učiliště.

Fotogalerie ...


Sbírka Život dětem

Život dětem


Změna způsobu úhrady stravného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-zpusobu-uhrady-stravneho.docx 18.2 Kb

EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.