Aktuality

Testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

   Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021
na celém území České republiky ve všech školách testování na onemocnění covid-19.

Testování proběhne na stejném principu jako testování, které proběhlo v září. Testovat se bude antigenními testy.

   Pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se vyučování účastnit,
pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Testování žáků PCR metodou po provedeném antigenním testování