Aktuality

Provoz školy v roce 2021/2022 vzhledem ke COVID -19

   Testování všech žáků ZŠ antigenními testy proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9.

    Instruktážní video

   1) Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů
po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180
dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek
testu provedeného v odběrovém místě. Očkování nebo prodělaný covid-19 je potřeba písemně doložit
(certifikát, zpráva od lékaře).

   2) Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj. použití ochrany dýchacích
cest ve všech prostorách po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Dále v tomto případě žák nesmí
cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici.

   3) V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní dítěti
či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

   4) Všichni zaměstnanci i žáci včetně rodičů musí při pobytu ve společných prostorách používat ochranu
dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška).