Aktuality

Projekt "Průša pro školy"

   V průběhu září a října se naše škola zapojila do projektu firmy Prusa Research a.s.-
název programu Průša pro školy -    https://proskoly.prusa3d.cz/.
   Žáci 9. tř.se během několika hodin naučili pracovat s programem  Tinkercad  a podle zadaných rozměrů
každý vytvořil malý váleček se schematickou značkou nějaké součástky a jejím názvem.
   Po zapůjčení 3D tiskárny byly modely vytištěny a projekt vyučujícím dotvořen do finální podoby tak,
aby ho bylo možno předat firmě ke schválení. Vše se podařilo, projekt byl schválen a naší škole zůstane
po podepsání smlouvy původně zapůjčená tiskárna natrvalo k využití.
   Žáci tedy i do budoucna dostanou možnost nakouknout do tajů 3D modelů, možnost sami nějaký model 
vytvořit,  připravit k tisku a pod vedením učitele zadat do tisku. 
   Zde je odkaz, kde si můžete náš projekt prohlédnout. Děti byly opravdu moc šikovné,
všichni zaslouží obrovskou pochvalu!
https://www.printables.com/cs/education     (kategorie- Fyzika)

                                                                                                                                 Mgr. Iva Hemerová