Aktuality

Projekt MISE ZA VÝŽIVOU

   V prosinci jsme se s 8. ročníkem věnovali v rámci zeměpisu (zemědělství a potravinářský průmysl v ČR)
potravinám, jejich výrobě, zpracování, udržitelností, plýtvání potravinami a potravinovým ztrátám.

   Vysvětlili jsme si, jak se průmyslově vyrábí meruňkový džem ???? Co vše je k tomu potřeba,
jaké suroviny jsou potřeba a odkud se dováží. Žáci se pokusili dekódovat a porozumět sklenici
marmelády tím, že ji rozložili na jednotlivé zdrojové komponenty. Rozluštili jsme otázky jako např.
Odkud jsou meruňky? Odkud pochází cukr? Co můžeme říci o obalu (skleněná nádoba s kovovým víčkem)?
Kde se bere sklo? Odkud se bere kov? A co etiketa? Jak byla etiketa vyrobena? Jak se konečný produkt
přepravuje do supermarketu, do restaurací atd.? Z čeho jsou vyrobeny přepravní krabice?
Z jakých zdrojů pochází ruda, rostliny a písek? Žáci si vytvořili krásné potravinové mapy a zjistili,
že obyčejný meruňkový džem není zase tak obyčejný a že pro jeho výrobu je potřeba spoustu surovinových zdrojů.

   V další části projektu jsme se zabývali plýtváním a udržitelností potravin. Celosvětově potravinové ztráty
způsobují značné hospodářské, environmentální a sociální škody. Žáci vyhledali, že se každý rok vyhodí
cca 1,3 miliardy tun potravin. Pro toto téma se třída rozdělila do dvou skupin a společně vytvořili moc
pěkné plakáty, kde vše krásně popsali a stručně shrnuli. Zejména kde se nejvíce plýtvá a jak se plýtvá.

                                                                                                           Mgr. Dana Kovaříková

Fotogalerie ...