Aktuality

Exkurze ČOV a klášter

   Na posledním školním výletě jsme navštívili čističku odpadních vod v Bechyni.           
   Do Bechyně jsme jeli autobusem, z autobusového nádraží jsme pak vyrazili do čističky,
kde nás rozdělili do dvou skupin. Ta naše se šla nejdříve podívat na proces čištění odpadních vod,
jak to dělají. Když jsme skončili s prohlídkou procesu, tak se naše skupina prohodila s ostatními
a s čelovkami a helmami jsme se šli podívat do tunelu pro odpadní vodu, který vede pod celou Bechyní.
V něm nám řekli, jak probíhalo jeho kopání.
   Potom jsme vyrazili na náměstí. Učitelé nám domluvili prohlídku kláštera s výkladem jeho historie.
Po konci přednášky jsme vyrazili na vlak a jeli do školy na oběd.

                                                                                                          Tobiáš Šimon, 8. tř.

   Ve středu 5. 10. 2022 jsme celý druhý stupeň společně navštívili čističku odpadních vod
a bechyňský klášter.
   V čističce jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla do šachty a druhá k nádržím.
U nádrží nám pán vysvětloval, k čemu která slouží, a že vyčištěná voda vytéká do Lužnice.
Kal, který tam zůstává, se ještě dočišťuje a suší. V šachtě jsme prošli pod náměstím až pod Plechamr
a zase zpět. Cesta byla dlouhá 680m na jednu stranu (ne dohromady tam a zpět).
   Pak jsme se všichni společně přesunuli do kláštera. Pan průvodce nám povídal o jeho historii.

                                                                                                          Kateřina Novotná, 8. tř.