Aktuality

Elektronické žákovské knížky

   Od 1. 9. 2021 přechází 2. stupeň na elektronické žákovské knížky.

   Veškerá komunikace, která dříve probíhala přes papírové ŽK, bude od tohoto data probíhat
prostřednictvím Škola online.

   Na 1. stupni zůstávají klasické papírové ŽK.