Úřední deska

Rozhodnutí o zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ

   Do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 byli přijati tito žáci:

   

Pořadové číslo

Číslo správního rozhodnutí

1

ZŠ SU   93/2020

3

ZŠ SU   95/2020

4

ZŠ SU    98/2020

5

ZŠ SU  100/2020

6

ZŠ SU  105/2020

8

ZŠ SU  107/2020

9

ZŠ SU  111/2020

10

ZŠ SU  112/2020

12

ZŠ SU  113/2020