Aktuality

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Přesné znění informace naleznete ZDE.


Provoz školy od 15.2.2021

Informace MŠMT k provozu škol od 1.2. do 28.2.2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu školy od 1.2.2021

   Informace MŠMT k provozu škol od 1.2. do 14.2.2021 naleznete ZDE.


Informace k přijímacímu řízení

Informace  MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu škol od 11.1.2021

   Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 11.1.2021 do 22.1.2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu školní jídelny od 4.1.2021

   Žáci, kteří se budou od 4.1.2021 do 10.1.2021 vzdělávat distančním způsobem
si mohou odebrat stravu do jídlonosičů v čase od  11,20 hod. do 11,30 hod. nebo v 13,00 hod.
Zákonný zástupce přihlásí žáka k odběru stravy během pondělí 28.12.2020
nebo úterý 29. 12. 2020 od 7,00 hod. do 14,00 hod.
na telefonním čísle 381 211 154 nebo e-mailem jidelna.sudomerice@seznam.cz.


Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 10.1.2021

   Oznamuji zákonným zástupcům žáků, že od 4.1.2021 do 10.1.2021 se budou žáci
počínaje třetí třídou (4. ročník) vzdělávat distančním způsobem.
   K prezenčnímu vzdělávání nastoupí do školy žáci první třídy a druhé třídy, ve které je spojený druhý a třetí ročník.
Pro přihlášené žáky do školní družiny bude zajištěn provoz od rána v plném rozsahu.

                                                                          Mgr. Irena Benešová (ředitelka školy)

   Podrobné informace k provozu škol naleznete ZDE.


Změna provozu školní družiny od 7.12.2020

   Od pondělí 7.12.2020 dochází ke změně provozu školní družiny.

    Přesné informace naleznete ZDE.

   Informace MŠMT k provozu škol od 7.12.naleznete zde.


Škola v době koronavirové

   Od 11. března 2020 byla z nařízení vlády uzavřena, stejně jako všechny školy v republice,
naše škola a výuka přešla do distanční formy. Učitelé, žáci i jejich rodiče se dostali do situace,
kterou nikdo z nich nikdy nezažil. Učitelé se snažili učit dálkově pomocí emailů, mobilů, sociálních sítí, Skype,…
Žáci se najednou museli poprat s tím, že nemají výklad látky jako v hodině a že je nutná jejich samostatná práce.
Nutno říci, že všichni rychle novou situaci zvládli. Velmi pomáhali rodiče, kteří doma přebírali roli pedagogů,
když si děti se zadávanou prací nevěděly rady.
   Školy se částečně otevřely 11. května, kdy se vrátili do lavic žáci 9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací
zkoušky. V naší škole se 4x týdně pilovala čeština a matematika a tvrdá příprava se vyplatila. Všichni naši žáci
obstáli při zkouškách skvěle a dostali se na své vysněné školy.
   S další vlnou uvolnění se mohl 25. května vrátit do školy 1. stupeň a mateřinka, čehož u nás využila
víc jak polovina žáků. A od 8. června se účastnil konzultačních hodin i 2. stupeň, rovněž v nadpoloviční většině.
Současně probíhala distanční výuka pro žáky, kteří zůstali doma.
   Všichni žáci, učitelé i rodiče zaslouží pochvalu za zvládnutí nelehkého období. A nezbývá než se těšit,
že následující školní rok zahájíme v plném počtu a bez krizových opatření.

   Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem žákům a jejich rodičům krásné a klidné prázdniny!


Zvýšení cen obědů od 1.6.2020

   Věnujte, prosím, pozornost informacím  ZDE.


Rozhodnutí o zápisu do mateřské školy

   Plné znění naleznete  zde.


Recitační a pěvecká soutěž

   V úterý 18. 2. se sešli ve škole mladí recitátoři a zpěváci, aby předvedli své umění.
   Jednotlivých soutěží se zúčastnilo vždy 12 žáků.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Recitace

1. kategorie (2. – 3. tř.) -      1. místo Barbora Waicová
                                             2. místo Eva Hrušková
                                             3. místo Nela Majeriková

2. kategorie (4. – 5. tř.) -      1. místo Kateřina Moravcová
 
                                            2. místo Magdalena Staňková
                                             3. místo Tobiáš Šimon

 

3. kategorie (6. – 7. tř.) -      1. místo Albert Líkař

 

Zpěv

1. kategorie (1. stupeň)  -    1. místo Magdalena Vrzalová
                                            2. místo Nikola Tylková
                                            3. místo Viktorie Benediktová


Mladý chemik

   V letošním roce se žáci 9. ročníku poprvé zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.
  Tři nejlepší řešitelé postoupili rovnou do kola krajského. Mimořádného úspěchu dosáhl žák Matyáš Kopeček.
Dostal se do regionálního kola, které se uskutečnilo v nově zbudovaných laboratořích v SŠO České Budějovice.
Matyáš si při řešení zadaných úkolů počínal skvěle, umístil se těsně za první desítkou nejlepších.
   Věříme, že na jeho úspěch navážeme i v dalších letech.
Tímto Matyášovi ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu na SŠ.


Projektový den 1. stupeň

   V pátek 20. 12. proběhl na celém 1. stupni projektový den na téma „50. narozeniny časopisu Čtyřlístek“.
   Děti se během dopoledne seznámily s historií vydávání tohoto časopisu a s jejich hlavními hrdiny:
Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Následně zhlédly film „Čtyřlístek ve službách jejího Veličenstva“
a dále pracovaly ve třídách – některé ročníky četly komiks, jiní vybarvovaly obrázky, ale stále na téma Čtyřlístek.
   Děti si dopoledne užily spoustu legrace.


Projektový den 2. stupeň

   Poslední pátek před Vánoci již tradičně patřil projektovému dni.
I tentokrát jsme ho zahájili zpěvem koled u vánočního stromku a pak se každý stupeň
věnoval svému tématu. 2. stupeň si tentokrát zvolil „místní“ téma – Karel Hugo Hilar a František Křižík.           
   Pan kronikář Stach si připravil povídání o významném režiséru Karlu Hilarovi, který se narodil u nás
v Sudoměřicích. Pak následovala prezentace žáků 9. ročníku o díle vynálezce a vědce Františka Křižíka.
Na ni navázal svým povídáním pan Hemer, správce stádleckého zámečku, kde František Křižík strávil
poslední období svého života. Nechyběl ani krátký filmový dokument.
   Nakonec se žáci věnovali tvorbě divadelních plakátů nebo sestavení divadelního scénáře.

Fotogalerie 1 ...                                       
Fotogalerie 2 ...

 


Bruslení

   V průběhu listopadu a prosince se žáci 1., 2., a 3. třídy a předškoláci z MŠ účastnili kurzu bruslení
na zimním stadionu v Soběslavi. Během 5 lekcí, vedených zkušenými trenéry,
všichni zvládli základy bruslení.
   Na ledě si užili legraci a s nadšením překonávali všechny překážky, které jim lektoři při výuce bruslení připravili.

Fotogalerie ...


Exkurze Praha

   Dne 24. 10. 2019 ve čtvrtek proběhla exkurze do Prahy do Národního muzea. Děti měly
za program výstavy „Keltové“ a „Doba genová“.  U obou výstav byla vždy nějaká otázka
a žáci na ni museli odpovědět nebo ji vyluštit. Také si mohli poskládat různé modely genů.          
   Všem se to moc líbilo a exkurzi si moc užili.

                                                                         Tomáš Hapatyka, Viktorie Dušková, 6. roč. 

Fotogalerie ...


Kouzelník

   Dne 6. 11. navštívil naši školu kejklíř, kouzelník a klaun v jedné osobě - PET – Petr Theimer.
Vystoupení se zúčastnily děti z 1. stupně a z mateřské školy. Bylo to představení plné dětského
smíchu a nadšení. Děti s kouzelníkem kouzlily, po celou dobu se aktivně zapojovaly.
V závěru vystoupení všichni společně vykouzlili sladkou odměnu. Jsme rádi, že nás PET navštívil.
Tolik legrace jsme při jiném představení ještě nezažili.

 


Vystoupení mažoretek

   Dne 5. 10. 2019 se mažoretky a hudební kroužek našich žáků zúčastnily vystoupení na kulturní akci
„Sraz seniorů“ v Březnici. Úvodem zazněly melodie na flétny a kytaru, poté následovala gymnastická
sestava a nakonec předvedly svou sestavu mažoretky.
   Senioři s úžasem sledovali výkony našich žáků a ti sklidili obrovský potlesk.
   Tímto děkujeme starostce obce p. Hruškové za pozvání a občerstvení pro děti, zároveň rodičům,
kteří v plném počtu děti dopravili a vyčkali do konce vystoupení. Budeme se těšit na další setkání.


Cvičení v přírodě

   Celý 1. stupeň absolvoval 11. a 12. 9. cvičení v přírodě, jehož náplň pro nás zajistila
paní Věra Burianová na zdejší hájovně.
   Paní Burianová pro nás připravila program, při kterém jsme se seznámili s vycpanými zvířaty
naší přírody a základními rozdíly mezi nimi. Zvuky vábniček nám přiblížily zpěv ptáků.
Děti si vyzkoušely i různé pohybové hry. V druhé části programu jsme se vydali na procházku do lesa,
kde jsme skrze zrcátka pozorovali koruny stromů a nebe. Byl to úžasný pohled. Děti byly nadšené.
Jako památku na tento den si děti vytvořily obrázky z přírodnin.
   Děkujeme paní Burianové za poutavý program a doufáme v další spolupráci.


Divadlo

   Dne 17. 9. se šla 3. třída podívat do MŠ na divadelní představení „Devět jednou ranou“.
Byla to poučná pohádka o tom, že člověk nemusí být krásný ani silný, ale měl by být chytrý.
Několik dětí pomáhalo vypravěči s loutkami, protože např. obři byli opravdu obrovští.
Pohádka byla zábavná, všichni jsme se nasmáli.

Fotogalerie ...


Drakiáda

   Dne 26. 9. 2019 se na hřišti konala školní Drakiáda. Letos jsme měli štěstí, že foukal vítr,
takže draci létali krásně vysoko. Po hodině běhání se začalo hodnotit. Hodnotili jsme 9 kategorií
a každý deváťák si vyhodnotil tu svou. Poté žáci prvního stupně odešli do školy, a my, druhostupňoví,
jsme si zahráli fotbal.

                                                                     Martina Herzová, 9. roč.

Fotogalerie ...


Exkurze do Bechyně

   Dne 25. 9. 2019 se celý druhý stupeň vypravil do nedalekého města Bechyně na dopolední výlet.
   Navštívili jsme starý skokanský můstek, kde si většina žáků při adrenalinovém sestupu
s panem učitelem Borysem zašpinila boty a kalhoty, v některých případech i bundu. Naštěstí všichni
sestup v pořádku dokončili a nakonec se i zasmáli.
   Poté jsme pokračovali po cestě kolem zámecké zahrady s kozami a došli do místního městského muzea,
kde jsme strávili cca hodinu jeho prohlídkou.
   Za odměnu jsme si pak sedli do cukrárny, či čínské restaurace na náměstí. A v poledne se dopravili vlakem
zpět do Sudoměřic u Bechyně.

                                                                    Hanka Benešová, Vanesa Kratochvílová, Vendula Bluďovská, 8. roč.

 


Školní akademie 2019

   130. výročí otevření školní budovy se promítlo i do naší Akademie.
   Akademii zahájily mažoretky a zpěv žáků školy, při kterém nechyběla ani píseň složená speciálně pro naše výročí.
Po tomto úvodu už následovalo tančení a scénky jednotlivých ročníků a mateřské školky. Součástí večera
bylo i poděkování „deváťáků“ svým učitelům.
V samotném závěru proběhlo rozloučení se žáky 9. ročníku, kteří se po prázdninách vydají na střední školy nebo odborná učiliště.

Fotogalerie ...


Sbírka Život dětem

Život dětem


Změna způsobu úhrady stravného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-zpusobu-uhrady-stravneho.docx 18.2 Kb

EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.