Aktuality

Zápis do MŠ

Věnujte prosím pozornost informacím. (ZDE)


Učivo a úkoly pro žáky do 8.4.2020

1. a 2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída                Čj 9  Testy 1     Testy 2

 


Zápis do 1. ročníku

Věnujte prosím pozornost informacím. (ZDE)


Pro žáky a rodiče

   Z odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje jsme dostali tip na pomoc
při domácí výuce. Je to jedna z možností, která může alespoň usnadnit současnou situaci. 
   Nadále samozřejmě platí úkoly zadané žákům naší školou.

 

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup 
k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika,
český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství
i anglický jazyk
. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení
a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma
používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz.
Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné
učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.


Učivo a úkoly pro žáky do 27.3.2020

1. a 2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

 

 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Nařízení ministerstva zdravotnictví

Prohlášení Krajské hygienické stanice:

vzhledem k zítřejšímu uzavření základních škola, středních škol a vyšších odborných škol je zřízena na
Krajském úřadě
v Českých Budějovicích info linka pro školy a veřejnost:  800 100 450 !!!

Zde by Vám měly být poskytnuty veškeré informace k uzavírání škol.

Tiskopis OSSZ: Žádost o ošetřovné


Recitační a pěvecká soutěž

   V úterý 18. 2. se sešli ve škole mladí recitátoři a zpěváci, aby předvedli své umění.
   Jednotlivých soutěží se zúčastnilo vždy 12 žáků.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Recitace

1. kategorie (2. – 3. tř.) -      1. místo Barbora Waicová
                                             2. místo Eva Hrušková
                                             3. místo Nela Majeriková

2. kategorie (4. – 5. tř.) -      1. místo Kateřina Moravcová
 
                                            2. místo Magdalena Staňková
                                             3. místo Tobiáš Šimon

 

3. kategorie (6. – 7. tř.) -      1. místo Albert Líkař

 

Zpěv

1. kategorie (1. stupeň)  -    1. místo Magdalena Vrzalová
                                            2. místo Nikola Tylková
                                            3. místo Viktorie Benediktová


Mladý chemik

   V letošním roce se žáci 9. ročníku poprvé zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.
  Tři nejlepší řešitelé postoupili rovnou do kola krajského. Mimořádného úspěchu dosáhl žák Matyáš Kopeček.
Dostal se do regionálního kola, které se uskutečnilo v nově zbudovaných laboratořích v SŠO České Budějovice.
Matyáš si při řešení zadaných úkolů počínal skvěle, umístil se těsně za první desítkou nejlepších.
   Věříme, že na jeho úspěch navážeme i v dalších letech.
Tímto Matyášovi ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu na SŠ.


Projektový den 1. stupeň

   V pátek 20. 12. proběhl na celém 1. stupni projektový den na téma „50. narozeniny časopisu Čtyřlístek“.
   Děti se během dopoledne seznámily s historií vydávání tohoto časopisu a s jejich hlavními hrdiny:
Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Následně zhlédly film „Čtyřlístek ve službách jejího Veličenstva“
a dále pracovaly ve třídách – některé ročníky četly komiks, jiní vybarvovaly obrázky, ale stále na téma Čtyřlístek.
   Děti si dopoledne užily spoustu legrace.


Projektový den 2. stupeň

   Poslední pátek před Vánoci již tradičně patřil projektovému dni.
I tentokrát jsme ho zahájili zpěvem koled u vánočního stromku a pak se každý stupeň
věnoval svému tématu. 2. stupeň si tentokrát zvolil „místní“ téma – Karel Hugo Hilar a František Křižík.           
   Pan kronikář Stach si připravil povídání o významném režiséru Karlu Hilarovi, který se narodil u nás
v Sudoměřicích. Pak následovala prezentace žáků 9. ročníku o díle vynálezce a vědce Františka Křižíka.
Na ni navázal svým povídáním pan Hemer, správce stádleckého zámečku, kde František Křižík strávil
poslední období svého života. Nechyběl ani krátký filmový dokument.
   Nakonec se žáci věnovali tvorbě divadelních plakátů nebo sestavení divadelního scénáře.

Fotogalerie 1 ...                                       
Fotogalerie 2 ...

 


Bruslení

   V průběhu listopadu a prosince se žáci 1., 2., a 3. třídy a předškoláci z MŠ účastnili kurzu bruslení
na zimním stadionu v Soběslavi. Během 5 lekcí, vedených zkušenými trenéry,
všichni zvládli základy bruslení.
   Na ledě si užili legraci a s nadšením překonávali všechny překážky, které jim lektoři při výuce bruslení připravili.

Fotogalerie ...


Exkurze Praha

   Dne 24. 10. 2019 ve čtvrtek proběhla exkurze do Prahy do Národního muzea. Děti měly
za program výstavy „Keltové“ a „Doba genová“.  U obou výstav byla vždy nějaká otázka
a žáci na ni museli odpovědět nebo ji vyluštit. Také si mohli poskládat různé modely genů.          
   Všem se to moc líbilo a exkurzi si moc užili.

                                                                         Tomáš Hapatyka, Viktorie Dušková, 6. roč. 

Fotogalerie ...


Kouzelník

   Dne 6. 11. navštívil naši školu kejklíř, kouzelník a klaun v jedné osobě - PET – Petr Theimer.
Vystoupení se zúčastnily děti z 1. stupně a z mateřské školy. Bylo to představení plné dětského
smíchu a nadšení. Děti s kouzelníkem kouzlily, po celou dobu se aktivně zapojovaly.
V závěru vystoupení všichni společně vykouzlili sladkou odměnu. Jsme rádi, že nás PET navštívil.
Tolik legrace jsme při jiném představení ještě nezažili.

 


Vystoupení mažoretek

   Dne 5. 10. 2019 se mažoretky a hudební kroužek našich žáků zúčastnily vystoupení na kulturní akci
„Sraz seniorů“ v Březnici. Úvodem zazněly melodie na flétny a kytaru, poté následovala gymnastická
sestava a nakonec předvedly svou sestavu mažoretky.
   Senioři s úžasem sledovali výkony našich žáků a ti sklidili obrovský potlesk.
   Tímto děkujeme starostce obce p. Hruškové za pozvání a občerstvení pro děti, zároveň rodičům,
kteří v plném počtu děti dopravili a vyčkali do konce vystoupení. Budeme se těšit na další setkání.


Cvičení v přírodě

   Celý 1. stupeň absolvoval 11. a 12. 9. cvičení v přírodě, jehož náplň pro nás zajistila
paní Věra Burianová na zdejší hájovně.
   Paní Burianová pro nás připravila program, při kterém jsme se seznámili s vycpanými zvířaty
naší přírody a základními rozdíly mezi nimi. Zvuky vábniček nám přiblížily zpěv ptáků.
Děti si vyzkoušely i různé pohybové hry. V druhé části programu jsme se vydali na procházku do lesa,
kde jsme skrze zrcátka pozorovali koruny stromů a nebe. Byl to úžasný pohled. Děti byly nadšené.
Jako památku na tento den si děti vytvořily obrázky z přírodnin.
   Děkujeme paní Burianové za poutavý program a doufáme v další spolupráci.


Divadlo

   Dne 17. 9. se šla 3. třída podívat do MŠ na divadelní představení „Devět jednou ranou“.
Byla to poučná pohádka o tom, že člověk nemusí být krásný ani silný, ale měl by být chytrý.
Několik dětí pomáhalo vypravěči s loutkami, protože např. obři byli opravdu obrovští.
Pohádka byla zábavná, všichni jsme se nasmáli.

Fotogalerie ...


Drakiáda

   Dne 26. 9. 2019 se na hřišti konala školní Drakiáda. Letos jsme měli štěstí, že foukal vítr,
takže draci létali krásně vysoko. Po hodině běhání se začalo hodnotit. Hodnotili jsme 9 kategorií
a každý deváťák si vyhodnotil tu svou. Poté žáci prvního stupně odešli do školy, a my, druhostupňoví,
jsme si zahráli fotbal.

                                                                     Martina Herzová, 9. roč.

Fotogalerie ...


Exkurze do Bechyně

   Dne 25. 9. 2019 se celý druhý stupeň vypravil do nedalekého města Bechyně na dopolední výlet.
   Navštívili jsme starý skokanský můstek, kde si většina žáků při adrenalinovém sestupu
s panem učitelem Borysem zašpinila boty a kalhoty, v některých případech i bundu. Naštěstí všichni
sestup v pořádku dokončili a nakonec se i zasmáli.
   Poté jsme pokračovali po cestě kolem zámecké zahrady s kozami a došli do místního městského muzea,
kde jsme strávili cca hodinu jeho prohlídkou.
   Za odměnu jsme si pak sedli do cukrárny, či čínské restaurace na náměstí. A v poledne se dopravili vlakem
zpět do Sudoměřic u Bechyně.

                                                                    Hanka Benešová, Vanesa Kratochvílová, Vendula Bluďovská, 8. roč.

 


Školní akademie 2019

   130. výročí otevření školní budovy se promítlo i do naší Akademie.
   Akademii zahájily mažoretky a zpěv žáků školy, při kterém nechyběla ani píseň složená speciálně pro naše výročí.
Po tomto úvodu už následovalo tančení a scénky jednotlivých ročníků a mateřské školky. Součástí večera
bylo i poděkování „deváťáků“ svým učitelům.
V samotném závěru proběhlo rozloučení se žáky 9. ročníku, kteří se po prázdninách vydají na střední školy nebo odborná učiliště.

Fotogalerie ...


Sbírka Život dětem

Život dětem


Změna způsobu úhrady stravného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-zpusobu-uhrady-stravneho.docx 18.2 Kb

EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.