ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Aktuální zprávy

Jídelníček 26.6. - 30.6. 2017
více
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
více
ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018
více
EU peníze školám
více

Sudoměřický zpravodaj 6/2011

více na Sudoměřice u BechyněZlatý certifikát společnosti Scio
Aktuality

Zaměstnanci MŠ a ZŠ
přejí všem žákům a jejich rodičům krásné a pohodové prázdniny!


Florbalový turnaj

   Školní rok se nám přiblížil ke konci, který se nese ve znamení nejrůznějších soutěží a sportovních událostí.
Tak jako v minulých letech i letos se konal florbalový turnaj žáků 6. - 9. ročníku. Své síly změřilo 8 smíšených
družstev se dvěma hráči v poli a brankářem. K vidění byly pěkné kombinace a spousta branek.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Malý z týmu Puberťáci (Jan Malý, Lukáš Krasanovský, Anežka Pecháčková).
Jeho 22 branek stačilo „pouze“ na 2. místo. Třetí místo obsadil tým Horda (Petr Hruška, Milan Jiříček
a Kristýna Čabanová). První místo si vystřílel tým Aliance (František Belza, Bára Kalousková, Mikuláš Brůček).
    Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony.
                                                                     Tomáš Borys


Školní akademie

   V pátek 9. 6. se konala tradiční Akademie. Žáci MŠ a ZŠ pilně nacvičovali,
aby předvedli své umění taneční, pěvecké i divadelní. Vystoupení měla velký ohlas
a byla odměněna zaslouženým potleskem.
   V závěru večera se představili letošní deváťáci, kteří po prázdninách zamíří na svá nová působiště.
   Přejeme jim mnoho úspěchů!

Fotogalerie ...


Výlet 4. a 5. ročníku

   4. a 5. třída se v úterý 20. 6. vydala na výlet do Židovy strouhy.
   Z Bechyně jsme prošli po vyhlídkové cestě do Zářečí, vyšplhali jsme do velkého kopce
na Kopaniny a zamířili do Židovy strouhy. Tam se před námi otevřela divočina – potok, skály a les.
Zuli jsme si boty a začali jsme se brodit proti proudu potoka. Koupali jsme se, rybařili,
přelézali jsme přes kořeny a kmeny stromů. Cesta zpátky vedla po bechyňských schodech na zmrzlinu.
   Všichni jsme dorazili do cíle a zasloužíme si velikou pochvalu za sportovní výkon.
                                                                                              
Žáci 4. a 5. třídy 


Výlet 8. ročníku

   V úterý 20. 6. se vydala osmá třída na výlet do Bechyně.
Díky panu Malému jsme měli domluvenou prohlídku JIKA. Při ní jsme se seznámili s tím,
jak probíhá samotná výroba sanitární keramiky. Zjistili jsme, že to je práce po fyzické stránce
opravdu namáhavá, protože ne všechno zastanou stroje.
   Z JIKA zamířily naše kroky na bowling, kde jsme si skvěle zahráli i najedli.
A před odjezdem do Sudoměřic nechyběla ani zastávka na zmrzlinu. Den se prostě vydařil.

Fotogalerie ...


Výlet do Chýnovských jeskyní

   Brzo ráno 20. června druhý stupeň, kromě osmé třídy, vyrazil na výlet do Chýnovských jeskyní.
   Za Sudoměřic jsme jeli vlakem s jedním přestupem do Chýnova. Z nádraží jsme šli po modré trase,
která nás dovedla až k jeskyním. Po svačině jsme čekali na našeho průvodce.
   Prohlídka jeskyní byla zajímavá, viděli jsme pozoruhodné útvary. Pohybovali jsme se
52 metrů pod povrchem, takže jsme se i příjemně ochladili.  
   Jeskyně se nám všem moc líbily. Zašli jsme také do Chýnova, tam jsme si dali oběd.
Po krátké obhlídce městečka jsme vyrazili zpět do Tábora, kde jsme strávili zbytek času,
který nám zbýval. Celý den jsme si užili.
                                                                                     Monika Korandová a Šárka Opatrná, 9. roč.


Výlet žáků 1. a 2. ročníku

   Dne 23.6. jsme se vypravili do Zoologické zahrady Tábor.
Po celý den nás provázelo pěkné slunečné počasí. V ZOO na nás čekala zvířata,
o kterých jsme se dozvěděli  od průvodkyně spoustu zajímavých věcí. Nejvíc nás zaujali
dovádivé surikaty, opičky, vlci, medvědi a král zvířat lev. Po prohlídce zahrady jsme dováděli
na dětském hřišti a občerstvili se v místním bufetu, kde jsme si koupili něco na zub.
   Výlet se nám moc líbil, protože jsme si nafotili spoustu zvířátek a ještě jsme se o nich mnohé dozvěděli. 

Fotogalerie ... 


Výtvarná soutěž

   Každý rok se žáci naší školy zúčastňují různých soutěží.
Letos se můžeme pochlubit výrazným úspěchem ve výtvarné soutěži
"Požární ochrana očima dětí“. Martin Jiříček ze 7. ročníku získal ve své kategorii 1. místo!
Gratulujeme! 


Chování člověka za mimořádných situací

   Dne 28.6. 2017 proběhla na naší škole již tradiční soutěž Chování člověka za mimořádných situací.
Letos se jí zúčastnilo cca 80 žáků prvního i druhého stupně. Děti opět plnily úkoly a řešily situace,
které mohou nastat např. při přírodních katastrofách nebo teroristickém útoku. Děti soutěžily
v 16 pětičlenných družstvech. Jejich výkony byly opět vyrovnané. Všechna družstva se vtěsnala
do rozmezí 10 bodů, takže v některých případech musel o konečném umístění rozhodovat čas,
ve kterém děti zvládly všech 6 úkolů. Soutěž nejlépe zvládlo družstvo Petra Hrušky s Martinou Herzovou,
Pavlem Hruškou, Martinem Rochem a Matyášem Karasem. Druhé místo obsadilo družstvo Milana Jiříčka
s Honzou Kutičkou, Vanesou Kratochvílovou, Terezou Rochovou a Pepou Tylkou. Na třetím místě skončilo
vinou horšího času družstvo Elišky Peterkové s Dominikem Smržem, Erikem Benediktem,
Nikolou Tylkovou a Majdou Staňkovou.
   Všem zúčastněným děkuji za účast a nasazení.
                                                                                              Tomáš Borys


P.S.: Pohroma je, když nevíte co dělat.


Koloběžkiáda

   V pátek 23. června jsme pořádali ve školce již 4. ročník Koloběžkiády.
Děti byly rozděleny podle věku do třech družstev. Každý musel jet na koloběžce vytyčenou trasu na čas.
Všichni účastníci dostali za soutěžení zmrzlinu a výherci fidorkové medaile.

 

Vítězové :

 1. Skupina :
 1. místo -  David Šonka
 2. místo -  Karolína Dušková
 3. místo -  Adam Falát
 1. Skupina :
 1. místo -  Radim Novotný
 2. místo -  Miroslav Trobl
 3. místo -  Jan Rypáček
 1. Skupina :
 1. místo -  Antonín Šimek
 2. místo -   Vojtěch Falát
 3. místo -  Vladimír Kodad

Fotogalerie ...


Rozloučení se školním rokem ve školce

   V pondělí 26. června jsme se loučili se školním rokem a s dětmi,
které odejdou v září do 1. třídy. Na oslavu jsme si vyrobili veselé panáčky ze sušenek,
čokolády a lentilek, zahráli si hry, zazpívali. Budoucí prvňáčci dostali od nás na památku knihu.
   Přejeme všem krásné prázdniny.

Fotogalerie ...


Výlet 3. třída

   Ve středu 21. června se žáci třetí třídy vydali na školní výlet. V Přírodovědném muzeu Semenec
byl už připraven program Stezka pravěkého člověka a celé dopoledne v tomto duchu patřilo dětem.
Program zahrnoval například rozdělávání ohně, sběr bylin, výrobu amuletu, stopování a mnoho dalšího.
Vše si žáci vyzkoušeli formou hry a právě proto se jim na Semenci tolik líbilo. 

Fotogalerie ...


Stezka Ferdy mravence

   Děti ze školky se vypravily v úterý 20. června do lesa na stezku Ferdy Mravence.
Každý měl batůžek se svačinou. Po předem připravené trase, která byla označena barevnými fábory,
plnily úkoly tematicky zaměřené na přírodu. Poznávaly stromy, keře, rostliny, hmyz, plnily ale i sportovní úkoly
a vyzkoušely si výtvarnou techniku „frotáž kůry“. Nejvíce se těšily na konec stezky, kde je čekalo hledání pokladu,
který byl zakopaný v lese. Poklad byla lízátka a bonbóny. 

Fotogalerie ...


Návštěva v první třídě

   Budoucí školáci ze školky se byli podívat v 1. třídě.
Děti si poslechly prvňáky, jak se naučily číst, dávaly si hádanky, vybarvovaly omalovánky,
podepsaly se na tabuli a vyzkoušely si, jak se sedí v lavici.

Fotogalerie ...


Vyhodnocení sběru pomerančové kůry ve školce

      1. Mareš Matyáš                      7550 g

      2. Novák Tadeáš                      5244 g

      3. Dušková Karolína                3850 g

      4. Rypáček Jan                        2131 g

      5. Suchan Vojtěch                    2100 g

      6. Novotný Radim                    2010 g

      7. Žofková Kristýna                  2000 g

      8. Šonka David                        1700 g

      9. Majeriková Nela                  1304 g

      10. Kropík Štěpán                    842 g

      11. Vöröšová Andrea               700 g

      12. Trobl Miroslav                    368 g

      13. Hrušková Eva                    270 g

      14. Pytelová Ludmila               220 g

   Celkem jsme nasbírali 30282 g. Všechny děti dostaly sladkou odměnu
a první tři vítězové dáreček. Všem za sběr děkujeme.

Fotogalerie ...


Vyhodnocení soutěže ve sběru pomerančové kůry

  Ve čtvrtek 15.6. byly vyhodnocena soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry.
Soutěže se za základní školu zúčastnilo 22 žáků a podařilo se jim nasbírat
více než 47 kg kůry pomerančové a 1,5 kg kůry citronové.
   Všichni byli sladce odměněni.

Na prvních třech místech se umístili:
   1. Jan Majerik (3. třída)
   2. Adéla Tomanová (4. třída)
   3. Martin Mačí (3. třída)

Fotogalerie ... 


Mc Donald's Cup

   Ve středu 10. května se v Táboře konal fotbalový turnaj Mc Donald's Cup.
Je to celorepublikový turnaj žáků 1. stupně, kteří měří své síly v tomto oblíbeném sportu.
   I naše škola měla v tomto závodě zastoupení. Osm fotbalistů ze 3. třídy se snažilo
uhrát co nejlepší výsledek. Nakonec z toho bylo 19. místo.
   Letos slavil Mc Donald's cup pod záštitou Pavla Nedvěda již svůj 20. ročník.
   Těšíme se na další!

Fotogalerie ...
 


Den dětí ve školce - popcornová slavnost

   Každý z nás ví, co je popcorn a jak chutná. Je určený k jídlu,
ale my jsme se dnes přesvědčili, že s ním může být i skvělá zábava.
V soutěžích děti musely například přejít lavičku se lžící  naplněnou popcornem,
ázely popcornem do hrnce, při štafetovém běhu si předávaly košík s popcornem,
řetahovaly se lanem a házely velkým barevným padákem. Popcorn jsme také využili
ři výtvarné výchově, kdy jsme jej nalepovali a vytvořily krásný šeřík.
   Ale hlavně jsme popcorn jedli. Udělali jsme si sýrový v mikrovlnné troubě.
aždý jím měl naplněný papírový kornoutek.  Za svoji šikovnost v soutěžích byly děti odměněny
nanukem a bonbóny.

Fotogalerie ...


Exkurze do ZOO

   Dne 9. května 2017 byl celý 2. stupeň na exkurzi do pražské ZOO.
   Sraz byl u školy v 6,30 hod. V Táboře, kde jsme přestupovali na rychlík, jsme nečekali dlouho.
   Cesta nám utekla jako voda, do Prahy jsme dorazili kolem 9 hod. Díky městské dopravě
jsme se hladce dopravili až před ZOO. V té jsme měli šanci vidět všechny druhy zvířat.
Měli jsme možnost si koupit i nějaký nápoj a oběd, po kterém jsme se vydali dál
pozorovat krásu pražské ZOO.
   Po prohlídce jsme dopravili zpátky na nádraží Holešovice, kde jsme počkali na vlak do jižních Čech.
Rozchod jsme bohužel neměli, ale i tak se nám tato exkurze líbila, dokonce se vydařilo i počasí.
Jsme rádi, že jsme se mohli na jeden den odreagovat právě v ZOO.

                                                                       Natálie Jarošová a Monika Korandová, 9. tř.

Fotogalerie ...


Úspěch v myslivecké soutěži

   V sobotu 20. 5. se žáci z mysliveckého kroužku pod vedením
paní Věry Burianové zúčastnili soutěže Zlatá srnčí trofej v kempu Palcát v Táboře.
   Nejlépe si vedl Jakub Buneš, který zvítězil ve své kategorii, Adam Mareš obsadil 2. místo.
Úspěšní byli i další žáci Vanesa a Matěj Kratochvílovi a sourozenci Dvořákovi. Gratulujeme!

                                                                        Za myslivecký kroužek žáci 5. třídy

 


Aktuality z mateřské školy

   Ve čtvrtek 18. května přišly do školky zahrát pohádku „O Jozífkovi“ děti z družiny.
Měly krásné kostýmy, perfektně nastudovaný veršovaný text. Pohádka byla humorná a moc pěkná.
Fotogalerie ...

   V pátek 19. května jsme měli ve školce loutkové divadlo O Smolíčkovi.
Dětem se líbilo a po skončení si mohly zapůjčit loutky a pohrát si s nimi.
Fotogalerie ...

   V úterý 23. května jsme připravili pro děti a rodiče další výtvarnou dílnu.
Tentokrát jsme vyráběli ptáčky z vlny. Všichni byli moc šikovní a ptáčci se povedli.
Fotogalerie ...

   V úterý 23. května k nám přijelo „Divadlo na cestě“ s pohádkou „Jak šel Honza do světa“.
Pohádka se hrála na dvoře školy a přišly na ni i děti z 1. stupně. Všem se moc líbila a hlavně nejvíce loutka obra.
Fotogalerie ...

 


Beseda s myslivcem v MŠ

   V pátek 12. května přišla za dětmi paní Burianová ze Sudoměřic a povídala si s nimi o zvířatech,
které žijí v našich lesích. Ukázala jim obrázky zvířat, některé trofeje a půjčila jim tiskátka zvířat,
aby si je mohly otisknout a vybarvit. Na konec besedy přinesla i svého pejska Benjika.

Fotogalerie ...


Zápis do mateřské školy

   Ve středu 10. května probíhal ve školce zápis dětí na nový školní rok.
Děti s rodiči si mohly ve školce pohrát, seznámit se s ostatními dětmi a prostředím. K zápisu přišlo 8 dětí.

Fotogalerie ...


Školka plná čarodějů a čarodějek

   V pátek 28. dubna se uskutečnil ve školce slet čarodějů a čarodějnic.
Děti přišly do školky v čarodějnickém obleku a s koštětem. Zúčastnily se různých her a soutěží.
Například: metání koštětem do dálky, závody v létání na koštěti, postrkovaná s koštětem,
honička Impedimento, tancování s koštětem, čarodějnická dráha, komu straší ve věži.
Nechyběla ani zaklínadla, pohádka O čarodějnici a obrovi, fotografování a dáreček.

Fotogalerie ...

 


Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

   Ve čtvrtek 30. března jsme pozvali rodiče do školky, aby si zde mohli pohrát se svými dětmi.
Na tento den se děti moc těšily, protože mohly rodičům ukázat všechny hračky a stavebnice,
s kterými si nejraději hrají.

Fotogalerie ...


MŠ - Smažená sluníčka

   Ve čtvrtek 23. března jsme se ve školce věnovali kuchařským činnostem.
Dělali jsme smažená sluníčka. Sluníčka se povedla a všem chutnala.

Recept:

15 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 2 vanilkové cukry, 3 vejce, 3 lžíce zakysané smetany,
2 lžíce mléka, 50 dkg hladké mouky, půl prášku do pečiva, moučkový a vanilkový cukr na obalení.

Utřeme moučkový cukr a vanilkový cukr s máslem. Přidáme vejce, zakysanou smetanu a mléko.
Přimícháme mouku s práškem do pečiva. Vypracujeme těsto (podle potřeby přidáme mouku,
aby se těsto nelepilo) a necháme hodinu odpočinout v chladu.

Těsto rozválíme, vykrajujeme kolečka, menší formičkou vykrojíme střed a okraje nařízneme nožem.

Sluníčka smažíme zvolna na oleji. Po upečení položíme na ubrousek, aby se odsál přebytečný tuk
a  ještě teplé  obalujeme  v moučkovém cukru s vanilkovým.

 


Návštěva knihovny

   V rámci celostátní akce“ Březen měsíc čtenářů“ navštívily děti z mateřské školy
Obecní knihovnu v Sudoměřicích u Bechyně. Seznámily se s prostory knihovny a s její nabídkou.

Fotogalerie ...

 


Divadelní představení 1. a 2. třída

   Dne 26. 1. přijali žáci 1. a 2. ročníku pozvání do mateřské školy,
kde zhlédli pohádkové představení „ O NAFOUKANÉ MELUZÍNĚ“.
   Hlavními postavami celého příběhu byli Honza, paní Zima, Meluzína a Prskavec.
Ten se dětem líbil nejvíce, protože vyváděl neustále lumpárny a hlasitě prskal.
V průběhu celého představení byly děti zapojovány do děje a vyjadřovaly svůj souhlas či nesouhlas
s chováním jednotlivých postav.
   V závěru samotného představení si všichni zatancovali a pochutnali si na sladkých odměnách.
Pohádka se všem moc líbila.


Divadlo 2. stupeň

   V úterý 24. ledna se vydal 2. stupeň do táborského divadla na představení
„Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej“.  
   Žáci se během hodiny dozvěděli úžasně zábavnou formou základy slušného chování
v různých společenských situacích. V představení se střídaly vtipné scénky, zpěv a tanec
a přítomní diváci se ani chvilku nenudili.
   Domů jsme se vraceli rozesmátí a plni dojmů.


Lyžák 2017

   V týdnu od 8. 1. 2017 se uskutečnil LVVZ.
   Sraz u školy byl v 8 hodin ráno a v půl deváté se odjíždělo směrem Nové Hutě.
Po příjezdu na místo jsme se vybalili a čekal nás výborný oběd. Po odpoledním odpočinku
jsme šli na louku, kde jsme se rozdělili do skupin. Konec dne jsme zakončili zábavou.
   Denně jsme vstávali v 7 hodin ráno. Každý den kromě středy a čtvrtka jsme lyžovali na Hutích,
kde jsme si to moc užili a kochali se výhledem do krajiny. Ve středu jsme jeli na výlet do Vimperka
a hned druhý den jsme lyžovali na Zadově.
   Poslední den jsme se všichni zúčastnili závodu ve slalomu. A večer bylo slavnostní vyhlášení výsledků.
Poté jsme se převlékli do masek a užili si poslední večer.

                                                                                   Anežka Pecháčková, 9. roč.

 

   Od 8. 1. do 14. 1. 2017 se drtivá většina 7., 8. a část 9. třídy zúčastnila lyžařského výcviku v Nových Hutích.
   Každé ráno žáci vstávali okolo sedmé hodiny a v devět vyráželi na svah, na kterém byli až do hodiny oběda,
tedy okolo půl dvanácté. Po obědě následoval polední klid. Odpoledne jsme opět vyráželi na svah.
Všichni žáci, i ti, kteří na lyžích stáli úplně poprvé, se naučili krásně lyžovat.
   Středu, odpočinkový den, jsme strávili ve Vimperku.
   Ve čtvrtek jsme měli možnost zalyžovat si v lyžařském středisku Zadov.
To jsme samozřejmě využili a strávili jsme tam celý den.
   V pátek, den před odjezdem, se uskutečnily malé závody v podobě slalomu. Ti, kteří vyhráli, dostali ceny.
Ale i ten, kdo závod nevyhrál, byl odměněn. Paní učitelky dokonce řekly, že jsme byli jedni z nejhodnějších,
které na horách měli, a toho jsme si cenili. Večer jsme se převlékli do masek a pořádně si to naposled užili.     
   A nastal den odjezdu. Ráno jsme dobalili pár posledních věcí a vyrazili jsme domů.

                                                                                   Barbora Kalousková, 9. roč.

Fotogalerie ...


Recitační a pěvecká soutěž

   14. února se sešli naši recitátoři a zpěváci na školní kole.
Účast byla letos opravdu veliká, ač převážně z 1. stupně. Recitační části se zúčastnilo 15 žáků,
pěvecké části 8 žáků.

A tady jsou výsledky:

Recitační část

    1. kategorie - 1. místo Jan Majerik (postup do okresního kola)
                         2. místo Albert Líkař
                         3. místo Magdalena Vrzalová

    2. kategorie - 1. místo Marek heřmánek
                          2. místo Pavel Hruška
                          3. místo Gabriela Cvachová

 

Pěvecká část

 1. kategorie - 1. místo Adriana Marešová
                    2. místo Viktorie Dušková
                    3. místo Nikola Tylková

2. kategorie - 1. místo Vojtěch Brůček

                      2. místo Jaroslav Dvořák

                      3. místo Veronika Dvořáková  


Sokolníci

   Dne 24. 2. 2017 se žáci 1. i 2. stupně přesunuli do místní sokolovny,
kde na ně už čekal pan sokolník se svými dravci a sovami. Postupně vyndaval z bedýnek
jednotlivé ptáky a ke každému pověděl základní informace. Procházel s nimi mezi námi
a někteří ptáci se i volně proletěli po sokolovně. Mohli jsme tak vidět orla bělohlavého,
sokola, poštolku, výra velkého, kalouse ušatého, krkavce aj. Všem se to líbilo a byl to moc hezký zážitek.

                                                                    Šárka Opatrná a Barbora Kalousková, 9. roč.

Fotogalerie ...


Sbírka Život dětem


Projektový den

   Dne 22. 12. se konal projektový den. Tématem tohoto dne byl „Lucemburský rok“.
   Začali jsme tradičním zpíváním před stromečkem a netradičně nám 8. a 9. třída
zazpívala středověkou latinskou koledu i s doprovodem na nástroje. Poté jsme se přesunuli
do třídy, kde 9. třída přednesla svou prezentaci o významných dílech Karla IV.
Dále nám pan kronikář Stach pověděl, co se dělo v Sudoměřicích a okolí v této době.
Abychom si dané období dokázali lépe představit, zhlédli jsme film „Noc na Karlštejně“.
   Nakonec jsme šli do dílen a vyráběli jsme koruny Karla IV. Ti z nás,
kteří nechtěli vyrábět koruny, vybarvovali omalovánky gotických oděvů.

                                                           Šárka Opatrná a Veronika Pavlíčková (9. tř.)

Fotogalerie ...

 

 


Vánoční divadelní představení

   Dne 12. 12. se žáci 1. a 2. ročníku vydali do Kulturního domu v Bechyni,
aby zde zhlédli divadelní představení pod názvem „ Vánoční příběh.“
Seznámili se s postavičkami tří králů, pastýřů i andělů. Celým příběhem je provázeli Marie,
Josef a Ježíšek, kterému herci během celého představení hráli a zpívali známé
i méně známé vánoční písně a koledy. Některé z nich si děti společně zazpívaly.
   Divadelní představení plné písniček a zajímavých příběhů se všem moc líbilo.


Žáci 1. stupně v divadle

   V úterý 13. prosince zhlédli žáci 1. stupně nádherné divadelní představení
divadla Lampion „České Vánoce Josefa Lady“. Průvodci tímto představením byli muzikanti v Hrusicích.
Ti prožívali společně s dětmi adventní čas, potkali se s Barborkou, čerty i s Mikulášem,
těšili se na blížící se Vánoce, pozvali děti do betléma.
Zazpívali mnoho pěkných koled a krásné byly i Ladovy kulisy.


Exkurze do muzea čokolády

   Dne 24. 10. celý 2. stupeň odjel ze Sudoměřic vlakem do Tábora.
Když jsme přišli do Muzea čokolády a marcipánu, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny.
První skupina šla do pohádkového podzemí, kde byli k vidění čerti, skřítci,
perníková chaloupka atd. Po opuštění podzemí si 1. skupina prohlédla vystavené výrobky
z marcipánu a čokolády. Druhá skupina byla tou dobou ve 2. patře v dílnách,
kde si vyráběla suvenýry z marcipánu. Pak se skupiny prohodily.
Poté jsme se rozloučili s příjemným personálem a vyrazili jsme k OD Dvořák,
kde jsme měli na chvíli rozchod.
   Zpět jsme se vraceli vlakem. Celý den jsme si náramně užili
a získali nové informace o výborné čokoládě a marcipánu.

                                                 Monika Korandová a Natálie Jarošová (9. roč.)


Cvičení v přírodě 1. st.

   V úterý 18. října jsme jeli vlakem do Libějic.
Viděli jsme daňky v oboře, celkem 32 kusů a dozvěděli jsme se o jejich
životě a jejich chovu. Také jsme poznávali zvířata a stromy.
O zábavu se postarala paní Burianová s panem Hronem.
Připravili krmení daňků, poznávačku, ukázky paroží a vábniček zvěře
a vyprávění o divokých zvířatech.
   Hráli jsme si na hřišti a potom jsme opékali buřty na ohýnku.
Na závěr si někteří udělali obrázek z přírodnin.
   Výlet se opravdu povedl.

                 Vanesa Kratochvílová a Hana Benešová (5. třída)

Fotogalerie ...
 


Dopravní hřiště

   V pátek 30.9. žáci 4. a 5. třídy vyrazili na dopravní hřiště v Táboře.
Po dvou hodinách teoretické přípravy v učebně si svoje znalosti z dopravní výchovy
děti mohly ověřit přímo na hřišti.
   Jízda na kole podle dopravních předpisů se neobešla bez chyb, postupně
se ale čím dál více zlepšovala.
   Hezké dopoledne prosvítilo sluníčko a my jsme společně prožili příjemný
den babího léta.


 


Srdce s láskou darované

   Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do výtvarně-literární soutěže pro dětské kolektivy,
kterou vyhlásil časopis Age Management. Cílem soutěže byla podpora tradičních
lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná úcta.
Děti vyrobily srdíčka, ze kterých vytvořily obraz, jehož fotografie pak byla zaslána
k posouzení odborné porotě. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Martě Kopečkové,
která fotografii pořídila.
   Srdíčka jsme darovali všem opuštěným dětem, které nemohou vyrůstat
v láskyplném rodinném prostředí, zvláště pak těm z dětských domovů.
   Díky tomuto projektu jsme si prohloubili zkušenosti při práci v týmu
a pocit radosti z vlastnoručně vytvořených výrobků.


Volby do školské rady

   Dne 12.11.2014 proběhly volby do školské rady.
Z řad rodičů byli zvoleni paní Jitka Kalousková a pan Martin Proksch,
z pedagogického sboru paní Jana Jánová a paní Vladimíra Antonínová. 


EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.
   Seznam materiálů je uvedený v příloze k tomuto článku.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
EU ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně - Seznam sdílených materiálů.xls EU peníze školám 231.9 Kb